Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6

  Maj

28/5

  April

30/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk mødekalender 2019-2021 (B)

3.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)

4.

 Finansiel strategi 2018 (B)

5.

 Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)

6.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)

7.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)

8.

 Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

9.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014

10.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

13.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

14.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)

15.

 Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (O)

16.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)

17.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

18.

 Udpegning til FGU-bestyrelse (B)

19.

 Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)

20.

 Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)

21.

 Initiativsag - anmodning om optagelse af sag - etablering af rekreativt område ved Stjernebakken (B)

Lukket punkt

22.

 Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

Lukket punkt

23.

 Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

24.

 Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)

Lukket punkt

25.

 Ansættelse af kommunaldirektør (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

4.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

6.

 Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

8.

 Kompetenceplan 2018 (B)

9.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

10.

 Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

11.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

12.

 Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

13.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

14.

 Ny udpegning til Korsør Havn (B)

15.

 Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd (B)

16.

 Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 - Vedtægter og kompetenceplan (B)

Lukket punkt

17.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

Lukket punkt

18.

 Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B)

Lukket punkt

19.

 Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

Lukket punkt

20.

 Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

21.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

3.

 Regnskab 2017 (B)

4.

 Genoptaget sag - Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

5.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

6.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

7.

 Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

8.

 Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

9.

 Dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU (B)

10.

 Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

11.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

14.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantilæg nr. 14 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 4(B)

19.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

22.

 Naturforum 2018 - 2021 (B)

23.

 Regulativ for erhvervsaffaldsregulativ 2018 - efter høring (B)

24.

 Forespørgsel om leje af grønt areal (B)

25.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 (O)

26.

 Digital arbejdsform i byråd og politiske udvalg (B)

27.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

28.

 Orientering om reform af valgbarhedsområdet (O)

29.

 Årsrapport Korsør Havn (B)

30.

 Genudpegning som følge af Søren Hald Christensens flytning fra Slagelse Kommune(B)

31.

 Ny udpegning til SK Forsyning

32.

 Udpegning til SK Forsyning A/S (B)

33.

 Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B) - genoptagelse

34.

 Udpegning til Slagelse Gymnasium (B) - genoptagelse

35.

 Udpegning til Samarbejdsudvalget for indkøb og bygge- og anlægsydelser (B)

36.

 Ny udpegning til Ø-Udvalget (B)

37.

 Initiativsag - Sammenhængende ungeindsats og FGU (B)

38.

 Initiativsag - Lockout midler Slagelse (B)

39.

 Initiativsag - Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden (B)

    Til top