Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

17/9

  August

27/8 27/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 1. behandling af Budget 2019-2022 (B)

3.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 144 ungdomsboliger på sygeplejeskolen (B)

4.

 Forslag til Lokalplan 1196, Havnearkaderne, og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

5.

 Volleyarena i Korsørhallen, Tovesvej 30, Korsør (B)

6.

 Anlægsregnskaber, Fritid (B)

7.

 Anlægsregnskaber, Kultur (B)

8.

 Delanlægsregnskab - Ny Trelleborg (B)

9.

 Færgedriften (B)

10.

 Næsby Strand digeprojekt - Åstedsforretninger og valg af politisk repræsentant (B)

11.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

12.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

13.

 Udpegning af stedfortrædere til Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturgruppen (B)

Lukket punkt

14.

 Frivillig aftale - køb af areal i forbindelse med udvidelse af lyskryds samt anlæg af tunnel ved kryds Sdr. Ringgade - Grønningen 4200 (B)

Lukket punkt

15.

 Principbeslutning om salg af areal - Genoptagelse (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 3 for 2018 (B)

4.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2018 (B)

5.

 Ændring af tidspunkt for oplæsning af Byrådets protokol (B)

6.

 Indkaldelse af suppleanter til byrådsmøder (E)

7.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - skema B og garanti (B)

8.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 26, Møllevænget 8-50, Kirke Stillinge, Slagelse - lånoptagelse og garanti (B)

9.

 Henvendelse fra sct. Mikkels Børnehave om lån ifm. modtagelse børn i alderen 0-3 år (B)

10.

 Ansøgning fra Langebjerggaard ApS om overenskomst med Slagelse Kommune (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af areal ved Jordbærvej, Slagelse (B)

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Skoletoiletter (B)

13.

 Anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark (B)

14.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11, Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16, Mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17, Mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1201 Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

20.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

23.

 Forlængelse af Affaldsplan 2014 fra 2018 til 2020 (B)

24.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2018 - Veje og Trafik (B)

25.

 Tude Ådal - gennemgang af sportsfiskerforeningerne ændringsforslag (B)

26.

 Underskriftsbemyndigelse (B)

27.

 Udpegning til FGU-bestyrelse - Genoptagelse(B)

28.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

29.

 Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)

30.

 Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)

31.

 Initiativsag - Landsgravvej 27 - Aktiviteter og lokalplan (B)

32.

 Initiativsag - Evaluering af boligsocial helhedsplan

Lukket punkt

33.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

34.

 Ændring af aftale om salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

35.

 Nyt omsorgssystem i Center for Sundhed og Ældre (B)

Lukket punkt

36.

 Principbeslutning om salg af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

36.

 Principbeslutning om salg af areal (B)

    Til top