Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12 17/12

  November

26/11

  Oktober

29/10 8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (B)

3.

 Slagelse Boligselskab, Skovlunden, godkendelse af skema A og B (B)

4.

 Forslag til lokalplan 1197, Boliger ved Holbækvej, Tidselbjerget, Slagelse (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1196, Havnearkaderne, Korsør (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

10.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

11.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Bedre strande og toiletter 2019 (B)

13.

 Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)

14.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)

15.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2019 (B)

16.

 Godkendelse af takster 2019 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

17.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 vedr. Sundhed og Omsorg (B)

18.

 Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)

19.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Salg af landbrugsarealer, øvrige arealer og ejendomme (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)

21.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)

22.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)

23.

 Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)

24.

 Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)

25.

 Ansættelsesstop i administrationen (D)

26.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

27.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

28.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om tvangsfjernelsessager (B)

29.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om arbejdsvilkår for de ansatte på Agersø- og Omøfærgerne (B)

30.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om kommunens information af borgerne (B)

Lukket punkt

31.

 Opkøb af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

31.

 Opkøb af areal (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

4.

 Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B)

5.

 Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

6.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

7.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

8.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B)

9.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 arealer (B)

10.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B)

11.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)

12.

 Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

13.

 Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B)

14.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmøllepark (B)

15.

 Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

16.

 Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B)

17.

 Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

18.

 Udpegning af suppleant til Huslejenævnet (B)

19.

 Initiativsag - Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)

20.

 Initiativsag - Videndeling i folkeskolen (B)

Lukket punkt

21.

 Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om indeståelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

3.

 Projekt Sensorteknologi - digitalisering af plejecentre, Anlægsbevilling (B)

4.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1199, Boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

6.

 Forslag til lokalplan 1162, Boligbebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør samt Kommuneplantillæg nr. 21 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og tilhørende miljøscreening (B)

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, Aflastningsområde - Slagelse Megacenter (B)

10.

 Korsørvej 4200 - ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

11.

 Status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Godkendelse af retningslinjer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (B)

13.

 Slagelse Kommune - Nedsættelse af Udvalg for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstilling (B)

14.

 Byrådets temamøder 2019 (B)

15.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2018 (O)

16.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen(B)

17.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om beskyttelse af drikkevandet (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2. behandling af Budget 2019-2022 (B)

3.

 Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B)

4.

 Genoptaget - Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

    Til top