Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

25/3

  Februar

25/2

  Januar

28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)

3.

 Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)

4.

 Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)

5.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

6.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)

7.

 Lånoptagelse (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)

13.

 Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B)

14.

 Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

15.

 Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

16.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

17.

 Nyudpegning til Bevillingsnævnet

18.

 Initiativsag - Øget åbenhed (B)

19.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om måleresultater for pesticider (B)

20.

 Initiativsag - Kabeldepotet (B)

Lukket punkt

21.

 Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B)

Lukket punkt

22.

 Salgsvilkår, anlægsbevilling mv. vedr. boligområde i Korsør (B)

Lukket punkt

23.

 Underskriftsark (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

3.

 SK Varme A/S ansøgning om kommunal garanti (B)

4.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B)

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B)

6.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B)

8.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

9.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

10.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om Slagelseskatten (B)

11.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om ernæringsscreening af ældre og syge borgere (B)

Lukket punkt

12.

 Salg af navn på idrætsfacilitet - stillingtagen til tilbud (B)

Lukket punkt

13.

 Underskriftsark (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

3.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

4.

 Lejligheder ved Havrebjerg (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)

7.

 Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

8.

 Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)

9.

 Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)

10.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)

11.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

12.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)

13.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

14.

 Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)

15.

 Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)

16.

 § 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)

17.

 Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)

18.

 Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B)

19.

 Udpegning af suppleant for Venstre til Valgbestyrelsen (B)

20.

 Initiativsag - Halalkød (B)

Lukket punkt

21.

 Spejdernes Lejr 2022 - arealudpegning (B)

Lukket punkt

22.

 Køb af areal på Sdr. Stationsvej, Slagelse - matr.nr. 476 s, Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

23.

 Opkøb af areal - forberedelse (B)

Lukket punkt

24.

 Børnebissen i Bisserup - alternative finanseringsmuligheder (B)

Lukket punkt

25.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E)

    Til top