Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

16/9

  August

26/8 26/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)

3.

 Garantiprovision (B)

4.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

5.

 Anlægsbevilling - Ny Trelleborg - Den genskabte borg - Fondsdonationer (B)

6.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om forhåndsgodkendelse af projekt Kløverhuset (B)

7.

 Anlægsregnskab og skema C ved etablering af 25 almene handicapboliger og serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse(B)

8.

 Genoptagelse - Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

9.

 Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

10.

 Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)

11.

 Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)

12.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 48 Rude Lokalcenter samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Forslag til lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, med kommuneplantillæg 29 (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Agersø og Omø Færgerne - evt. OPP-samarbejde (B)

16.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

17.

 Proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør - vedtagelse af kommissorium for nyt § 17.4-udvalg (B)

18.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

19.

 Ensomhed - nyt tema i Værdighedspolitik (B)

20.

 Anmodning om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende udpegning af øko-zone (B)

21.

 Initiativsag - Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

22.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om udtrædelse af Ø-udvalget (O)

3.

 Udpegning af stedfortrædere til Det særlige Børn og Unge-udvalg (B)

4.

 Anmodning om udtrædelse af udvalg (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)

7.

 Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

8.

 Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)

9.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)

10.

 Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)

12.

 Tilbageførsel af 0,7% effektivisering på Børn- & unge og på Ældreområdet årligt fra 2020 og frem (B)

13.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

14.

 Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)

15.

 Opdateret vedtægt for Slagelse Musikskole (B)

16.

 Orientering om status på Guldagergaard (O)

17.

 Organisering for færgerne (B)

18.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)

22.

 Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

23.

 Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)

24.

 Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

25.

 Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)

26.

 Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (O)

27.

 Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)

28.

 Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)

29.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om folkebibliotekernes betydning (B)

30.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om udlicitering og dens konsekvenser på det grønne område (B)

Lukket punkt

31.

 Anmodning fra SAB om frasalg af Schackenborgvænget (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

33.

 Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)

    Til top