Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

16/12

  November

25/11 25/11

  Oktober

28/10 7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)

4.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)

5.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

6.

 Takster - delegerede sundhedslovsydelser (B)

7.

 Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)

8.

 Fritagelse for betaling af grundskyld (B)

9.

 Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

10.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

11.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

12.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

13.

 Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.

14.

 Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)

18.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)

19.

 Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

20.

 Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B)

21.

 Organisationsprojekt (B)

22.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

23.

 Udpegning af repræsentanter til Visit Sjælland A/S (B)

24.

 Udpegning af suppleant til Hegnssynet

25.

 Udpegning til Løvegadekollegiet

26.

 Initiativsag - Kommunens tab på salg af grund til Professionshøjskolen Absalon (B)

27.

 Initiativsag - Bevægelse i folkeskolen (B)

Lukket punkt

28.

 Udbud af kapitalforvaltning (B)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politik for vandløbsområdet (B)

3.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2020-2023 (B)

4.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)

5.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

6.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Oplæg til ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)

9.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - ansøgning om dispensation (B)

10.

 Udpegning af suppleant for social sagkyndigt medlem i Beboerklagenævnet og Huslejenævnet (B)

11.

 Genoptagelse: Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)

12.

 Initiativsag - Klimakommune og klimakommune Plus+ (B)

13.

 Initiativsag - EU's regional- og socialfonde (B)

Lukket punkt

14.

 Samlet administrationsbyggeri, prinicpbeslutninger (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

16.

 Initiativsag - Forurening på Sverigesvej (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Initiativsag - Forurening på Sverigesvej (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)

3.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

4.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet ved Industrivænget i Vemmelev (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

7.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

8.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

9.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

10.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)

11.

 Udpegning af politiske repræsentanter til dommerkomité for Årets landdistriktsindsats (B)

12.

 Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)

13.

 Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

14.

 Initiativsag - Ny servicemodel, Ejendomsservice (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B)

3.

 Initiativsag - Genbesættelse af stillinger på plejecentre (B)

Lukket punkt

4.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top