Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 23/11 26/10 5/10 5/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 14/9 31/8

  Jun - Maj - Apr

22/6 22/6 25/5 27/4 27/4

  Mar - Feb - Jan

23/3 23/3 24/2 27/1 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2022 - Politisk budgetproces (B)

3.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

4.

 Budget 2021 - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. klage over budgetproces (B)

5.

 Disponering af de afsatte midler til bæredygtighed i 2021, jf budgetaftalen 2021-2024 (B)

6.

 Godkendelse af takster 2021 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

7.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 28, - Forøget lånoptagelse og kommunal garanti (B)

8.

 Indtægtsoptimering og håndtering af Mellemkommunale betalinger (B)

9.

 Udbud af lovpligtig revision gældende fra regnskabsår 2021 til 2024 (B)

10.

 Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg 44 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

14.

 Indsatsbehov i boringsnære beskyttelsesområder (B)

15.

 Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)

16.

 Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

17.

 Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

18.

 CSÆ Sundhedsberedskabsplan (B)

19.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)

20.

 Kunstgræsbane B73 (B)

21.

 Investeringsoplæg på arbejdsmarkedsområdet (B)

22.

 Bevilling af midler til julehjælp 2020 (B)

23.

 Orientering til byrådet om personalepolitiske overvejelser ved påskønnelse af ansattes indsats i forbindelse med COVID-19 situationen (O)

24.

 Udpegning til Handicaprådet (B)

25.

 Nedlæggelse af Slagelse Gymnasiums Legatfond (B)

26.

 Justering af politisk mødekalender 2021 (B)

27.

 Initiativsag - Renovering af de faldenes mindetavler på Antvorskov Kaserne (B)

28.

 Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)

29.

 Initiativsag - Parkeringsnormer og parkeringsbehov i Slagelse By (B)

30.

 Initiativsag - RGS Nordic Water Solutions udledning af forurenende stoffer til Agersø Sund (B)

Lukket punkt

31.

 Ekspropriation til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

4.

 Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

5.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)

6.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

7.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

8.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

13.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

14.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

15.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

16.

 Genforhandling med Team Danmark om elitekommunesamarbejde (B)

17.

 Slagelse Musikhus - evaluering af driftsaftale for 2018-20 (B)

18.

 Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (B)

19.

 Orientering om udtrædelse af Ø-udvalget (O)

20.

 Initiativsag - Task Force-analyserapporten fra Ankestyrelsen og VISO.

21.

 Initiativsag - Personalepolitikken (B)

22.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anbefalinger fra opgaveudvalg - Unge og misbrug (B)

3.

 Forslag fra Slagelse Boligselskab om ændring af anskaffelsessum samt finansiering til etablering af 9 fritliggende skæve boliger(B)

4.

 Slagelse Boligselskab afd. 34 Skovlunden - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40 (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1219, Boliger ved Agerhønevej samt Kommuneplantillæg nr. 28 (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

10.

 Genoptaget - Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

11.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)

12.

 Revision af udviklingsplan for Motalavej samt ny afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej (B)

13.

 Politisk mødekalender 2021 (B)

14.

 Redegørelse for retningslinjerne for adoption uden samtykke (O)

15.

 Initiativsag - Klimakommune/Klimakommune Plus+. (B)

Lukket punkt

16.

 Boligudvikling i Korsør Bypark syd (B)

Lukket punkt

17.

 Initiativsag - Tvangsanbringelsessag/tvangsbortadoption (B)

Lukket punkt

18.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget (B)

3.

 Anlægsbevilling Højvandssikring Korsør (B)

4.

 Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)

5.

 Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

7.

 Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

8.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør (B)

9.

 Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)

10.

 Deltagelse i klimaprojekt DK 2020 (B)

11.

 Ansøgning om tilskud fra foreningen Kunst og Kirker (B)

12.

 Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

13.

 Ny Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)

14.

 Godkendelse af referat (B)

15.

 Tilbud om vaccination til ansatte (B)

16.

 Kanehøj Møllelaug - ansøgning om tilskud til restaurering (B)

Lukket punkt

17.

 Køb af arealer til erhvervsmæssig anvendelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Tilbud om vaccination til ansatte (B)

16.

 Kanehøj Møllelaug - ansøgning om tilskud til restaurering (B)

Lukket punkt

17.

 Køb af arealer til erhvervsmæssig anvendelse (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 1. behandling (B)

3.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse (O)

4.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør (O)

5.

 Ændring af vederlagsregler for byrådsmedlemmer (B)

6.

 Orientering om status - Tude Ådal-projektet (O)

7.

 Midtvejsevaluering august 2020 af boliganvisningsretten - boliger til socialt udsatte (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

9.

 Ali Yavuz søger om orlov (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Ali Yavuz søger om orlov (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

4.

 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)

5.

 Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

6.

 BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)

7.

 Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)

8.

 Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

15.

 Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

16.

 Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)

17.

 Åbenhed om kommunens indkøb (B)

18.

 Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

19.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

20.

 Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

21.

 Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)

22.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - Godkendelse af kommissorium og valg af repræsentanter til politisk følgegruppe (B)

23.

 Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)

24.

 Initiativsag - Tvangsbortadoptioner (B)

25.

 Initiativsag - Modtagelse af uledsagede flygningebørn og sårbare familier fra flygtningelejre i Grækenland (B)

Lukket punkt

26.

 Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse kommuner - endelig aftale

Lukket punkt

27.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (B)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)

3.

 Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

4.

 Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)

5.

 Anlægsregnskaber (B)

6.

 Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)

7.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

8.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

14.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergian-læg og sammenfattende redegørelse (B)

15.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

16.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

17.

 Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter

18.

 Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)

19.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)

20.

 Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

21.

 Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)

22.

 Initiativsag - Tude Ådal-projektet (B)

23.

 Initiativsag - Slagelse kommunes kulturpolitik og udvidet åbningstid på bibliotekerne i Slagelse og Korsør (B)

24.

 Initiativsag - Boligsocial helhedsplan for almene boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)

25.

 Godkendelse af referat (B)

26.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

26.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (B)

5.

 Etablering af erhvervsklasser (B)

6.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

7.

 Anlægsbevilling - Renovering af klimaskærm på svømmehaller (B)

8.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - valg af samlet løsning og prioritering af tiltag (B)

9.

 Boligudvikling i Boeslunde - afklaring om anvendelse af kommunalt areal (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse - supplerende høring (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1213, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

12.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 5 - Kloakering af Skalsbjerg (B)

13.

 Godkendelse af ansøgning fra Slagelse Boligselskab vedrørende etablering af 9 skæve boliger(B)

14.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 28, Smedegade Centret (B)

15.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 31, Kirke Stillinge Plejecenter (B)

16.

 Initiativsag - Orientering om sag nr 21 på økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2020.

Lukket punkt

17.

 Korsør Havn (O)

Lukket punkt

18.

 Algade 14, Korsør. Nedrivning

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19

3.

 Sundhedsberedskabsplan niveau I 2018 (B)

4.

 Regnskab 2019 (B)

5.

 Lånoptagelse - lånedispensation m.v. for 2020 (B)

6.

 Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)

7.

 Årsrapport for Korsør Havn 2019 (B)

8.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

9.

 Hovedgaden 57 4261 - Fritagelse for forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

10.

 Ophævelse af lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse (B)

11.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 129 Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1206 Børneinstitutionen Nygården i Vemmelev (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

14.

 Tillæg 3 til spildevandsplan 2019 - Kloakering af Snekkerup (B)

15.

 Tillæg 4 til spildvandsplan 2019 - Hejninge og Næsby ved Stranden (B)

16.

 Multifunktionel jordfordeling ved Nordskoven (B)

17.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)

18.

 Status for egnsteater (B)

19.

 Støttet byggeri - Udlejningskriterier for udlejning af almene familieboliger i udsatte boligområder i Slagelse Kommune (B)

20.

 Initiativsag - Slagelse Kommunes tilbud til hjemløse i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

21.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2018/19 (E)

Lukket punkt

22.

 Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

23.

 Godkendelse af referat (B)

24.

 Forældrebetaling under genåbning - Covid 19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Forældrebetaling under genåbning - Covid 19 (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tiltag for erhvervsliv, foreninger mm. som følge af Corana-krisen (B)

3.

 Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)

4.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

5.

 Lånoptagelse for 2020 (B)

6.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)

7.

 Tidsubegrænset udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

8.

 Status for egnsteater (B)

9.

 Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

10.

 Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)

11.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)

12.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

13.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

14.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)

15.

 Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)

16.

 Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

17.

 Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)

18.

 Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)

19.

 Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stigsnæs (B)

20.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

21.

 Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)

22.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærsken i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)

23.

 SK Vand A/S´s overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)

24.

 Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)

25.

 Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)

26.

 Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)

27.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

28.

 Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

29.

 Udpegning til Skatteankenævn (B)

30.

 Underskriftsbemyndigelse (B)

Lukket punkt

31.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

33.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

34.

 Midlertidig ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med COVID-19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

34.

 Midlertidig ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med COVID-19 (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O)

5.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsgade i Slagelse (B)

7.

 Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B)

8.

 Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B)

9.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

10.

 Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B)

12.

 Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B)

13.

 Godkendelse af SK Vand A/S´s takster for drikkevand for 2020 (B)

14.

 Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B)

15.

 Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

16.

 Røgfrie legepladser (B)

17.

 Initiativsag - Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstiling (B)

18.

 Initiativsag - Midlertidige pladser på plejecentre til (multi)syge borgere (B)

Lukket punkt

19.

 Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om lån fra foreningen Storebælt vinterbadere (B)

3.

 Endelig vedtagelse af ændringer af lokalplan 48 - Rude Lokalcenter med tilhørende kommuneplantillæg nr. 32 (B)

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, samt kommuneplantillæg 29 til Kommuneplan 2017 (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1213 Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1227, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse, med kommuneplantillæg nr. 38 (B)

7.

 Forslag til ophævelse af lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse Øst (B)

8.

 Næsby Strand digeprojekt - ekspropriationsbeslutning (B)

9.

 Ændringer af bådpladsvilkår i Korsør Lystbådehavn (B)

10.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

11.

 Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B)

12.

 Vedtagelse af ny Børne- og Ungepolitik (B)

13.

 Orientering om afsendte dokumenter til Ankestyrelsen vedr. køb og videresalg af DSB-grund (O)

14.

 Udpegning til Skatteankenævn (B)

15.

 Udpegning til Vurderingsankenævn (B)

16.

 Initiativsag - Situationen på børne- og ungeområdet (B)

17.

 Initiativsag - Klimavenlige energirenoveringer (B)

18.

 Initiativsag - Hjemløses ophold på hotel i mere end 6 uger (B)

Lukket punkt

19.

 Beredskabssamarbejde med Sorø Kommune (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

21.

 Initiativsag - Politik for vandløbsområdet (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Initiativsag - Politik for vandløbsområdet (B)

    Til top