Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6 22/6

  Maj

25/5

  April

27/4 27/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)

3.

 Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

4.

 Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)

5.

 Anlægsregnskaber (B)

6.

 Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)

7.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

8.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

14.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergian-læg og sammenfattende redegørelse (B)

15.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

16.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

17.

 Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter

18.

 Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)

19.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)

20.

 Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

21.

 Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)

22.

 Initiativsag - Tude Ådal-projektet (B)

23.

 Initiativsag - Slagelse kommunes kulturpolitik og udvidet åbningstid på bibliotekerne i Slagelse og Korsør (B)

24.

 Initiativsag - Boligsocial helhedsplan for almene boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)

25.

 Godkendelse af referat (B)

26.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

26.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (B)

5.

 Etablering af erhvervsklasser (B)

6.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

7.

 Anlægsbevilling - Renovering af klimaskærm på svømmehaller (B)

8.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - valg af samlet løsning og prioritering af tiltag (B)

9.

 Boligudvikling i Boeslunde - afklaring om anvendelse af kommunalt areal (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse - supplerende høring (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1213, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

12.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 5 - Kloakering af Skalsbjerg (B)

13.

 Godkendelse af ansøgning fra Slagelse Boligselskab vedrørende etablering af 9 skæve boliger(B)

14.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 28, Smedegade Centret (B)

15.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 31, Kirke Stillinge Plejecenter (B)

16.

 Initiativsag - Orientering om sag nr 21 på økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2020.

Lukket punkt

17.

 Korsør Havn (O)

Lukket punkt

18.

 Algade 14, Korsør. Nedrivning

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19

3.

 Sundhedsberedskabsplan niveau I 2018 (B)

4.

 Regnskab 2019 (B)

5.

 Lånoptagelse - lånedispensation m.v. for 2020 (B)

6.

 Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)

7.

 Årsrapport for Korsør Havn 2019 (B)

8.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

9.

 Hovedgaden 57 4261 - Fritagelse for forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

10.

 Ophævelse af lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse (B)

11.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 129 Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1206 Børneinstitutionen Nygården i Vemmelev (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

14.

 Tillæg 3 til spildevandsplan 2019 - Kloakering af Snekkerup (B)

15.

 Tillæg 4 til spildvandsplan 2019 - Hejninge og Næsby ved Stranden (B)

16.

 Multifunktionel jordfordeling ved Nordskoven (B)

17.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)

18.

 Status for egnsteater (B)

19.

 Støttet byggeri - Udlejningskriterier for udlejning af almene familieboliger i udsatte boligområder i Slagelse Kommune (B)

20.

 Initiativsag - Slagelse Kommunes tilbud til hjemløse i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

21.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2018/19 (E)

Lukket punkt

22.

 Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

23.

 Godkendelse af referat (B)

24.

 Forældrebetaling under genåbning - Covid 19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Forældrebetaling under genåbning - Covid 19 (B)

    Til top