Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

14/9 14/9

  August

31/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 1. behandling (B)

3.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse (O)

4.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør (O)

5.

 Ændring af vederlagsregler for byrådsmedlemmer (B)

6.

 Orientering om status - Tude Ådal-projektet (O)

7.

 Midtvejsevaluering august 2020 af boliganvisningsretten - boliger til socialt udsatte (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

9.

 Ali Yavuz søger om orlov (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Ali Yavuz søger om orlov (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

4.

 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)

5.

 Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

6.

 BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)

7.

 Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)

8.

 Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

15.

 Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

16.

 Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)

17.

 Åbenhed om kommunens indkøb (B)

18.

 Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

19.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

20.

 Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

21.

 Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)

22.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - Godkendelse af kommissorium og valg af repræsentanter til politisk følgegruppe (B)

23.

 Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)

24.

 Initiativsag - Tvangsbortadoptioner (B)

25.

 Initiativsag - Modtagelse af uledsagede flygningebørn og sårbare familier fra flygtningelejre i Grækenland (B)

Lukket punkt

26.

 Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse kommuner - endelig aftale

Lukket punkt

27.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (B)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top