Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

14/12

  November

23/11

  Oktober

26/10 5/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2022 - Politisk budgetproces (B)

3.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

4.

 Budget 2021 - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. klage over budgetproces (B)

5.

 Disponering af de afsatte midler til bæredygtighed i 2021, jf budgetaftalen 2021-2024 (B)

6.

 Godkendelse af takster 2021 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

7.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 28, - Forøget lånoptagelse og kommunal garanti (B)

8.

 Indtægtsoptimering og håndtering af Mellemkommunale betalinger (B)

9.

 Udbud af lovpligtig revision gældende fra regnskabsår 2021 til 2024 (B)

10.

 Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg 44 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

14.

 Indsatsbehov i boringsnære beskyttelsesområder (B)

15.

 Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)

16.

 Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

17.

 Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

18.

 CSÆ Sundhedsberedskabsplan (B)

19.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)

20.

 Kunstgræsbane B73 (B)

21.

 Investeringsoplæg på arbejdsmarkedsområdet (B)

22.

 Bevilling af midler til julehjælp 2020 (B)

23.

 Orientering til byrådet om personalepolitiske overvejelser ved påskønnelse af ansattes indsats i forbindelse med COVID-19 situationen (O)

24.

 Udpegning til Handicaprådet (B)

25.

 Nedlæggelse af Slagelse Gymnasiums Legatfond (B)

26.

 Justering af politisk mødekalender 2021 (B)

27.

 Initiativsag - Renovering af de faldenes mindetavler på Antvorskov Kaserne (B)

28.

 Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)

29.

 Initiativsag - Parkeringsnormer og parkeringsbehov i Slagelse By (B)

30.

 Initiativsag - RGS Nordic Water Solutions udledning af forurenende stoffer til Agersø Sund (B)

Lukket punkt

31.

 Ekspropriation til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

4.

 Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

5.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)

6.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

7.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

8.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

13.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

14.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

15.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

16.

 Genforhandling med Team Danmark om elitekommunesamarbejde (B)

17.

 Slagelse Musikhus - evaluering af driftsaftale for 2018-20 (B)

18.

 Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (B)

19.

 Orientering om udtrædelse af Ø-udvalget (O)

20.

 Initiativsag - Task Force-analyserapporten fra Ankestyrelsen og VISO.

21.

 Initiativsag - Personalepolitikken (B)

22.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anbefalinger fra opgaveudvalg - Unge og misbrug (B)

3.

 Forslag fra Slagelse Boligselskab om ændring af anskaffelsessum samt finansiering til etablering af 9 fritliggende skæve boliger(B)

4.

 Slagelse Boligselskab afd. 34 Skovlunden - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40 (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1219, Boliger ved Agerhønevej samt Kommuneplantillæg nr. 28 (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

10.

 Genoptaget - Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

11.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)

12.

 Revision af udviklingsplan for Motalavej samt ny afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej (B)

13.

 Politisk mødekalender 2021 (B)

14.

 Redegørelse for retningslinjerne for adoption uden samtykke (O)

15.

 Initiativsag - Klimakommune/Klimakommune Plus+. (B)

Lukket punkt

16.

 Boligudvikling i Korsør Bypark syd (B)

Lukket punkt

17.

 Initiativsag - Tvangsanbringelsessag/tvangsbortadoption (B)

Lukket punkt

18.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget (B)

3.

 Anlægsbevilling Højvandssikring Korsør (B)

4.

 Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)

5.

 Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

7.

 Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

8.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør (B)

9.

 Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)

10.

 Deltagelse i klimaprojekt DK 2020 (B)

11.

 Ansøgning om tilskud fra foreningen Kunst og Kirker (B)

12.

 Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

13.

 Ny Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)

14.

 Godkendelse af referat (B)

15.

 Tilbud om vaccination til ansatte (B)

16.

 Kanehøj Møllelaug - ansøgning om tilskud til restaurering (B)

Lukket punkt

17.

 Køb af arealer til erhvervsmæssig anvendelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Tilbud om vaccination til ansatte (B)

16.

 Kanehøj Møllelaug - ansøgning om tilskud til restaurering (B)

Lukket punkt

17.

 Køb af arealer til erhvervsmæssig anvendelse (B)

    Til top