Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

21/6

  Maj

31/5

  April

26/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)

3.

 Initiativsag - Varmestuen i Skælskør (B)

4.

 Initiativsag - Valg af NGO til at drive varmestue i Slagelse Kommune (B)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)

6.

 FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)

7.

 Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

8.

 Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)

13.

 Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)

14.

 Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)

15.

 Ny hal i Sørby til E-sport (B)

16.

 Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)

17.

 Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)

18.

 Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)

19.

 Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)

20.

 Helhedsorienterede indsatser (B)

21.

 AffaldPlus - Forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

22.

 Initiativsag - Klimakost i Slagelse Kommune (B)

23.

 Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)

24.

 Initiativsag - Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS (B)

Lukket punkt

25.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

26.

 Beslutning om eventuelt samarbejde (B)

Lukket punkt

27.

 Undersøgelse af kommunal anvendelse af bygning (B)

Lukket punkt

28.

 Undersøgelse af muligheder ved salg af grund i Slagelse (D)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

3.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)

4.

 Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)

5.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

6.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)

8.

 B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)

9.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

11.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

12.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

13.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

14.

 Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)

15.

 Småjob (B)

16.

 Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)

17.

 Stigsnæs Motorsportscenter (B)

18.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)

19.

 Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)

20.

 Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)

Lukket punkt

21.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

22.

 Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2020 (B)

3.

 Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)

4.

 Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

6.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

7.

 Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

11.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

12.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

13.

 Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S

14.

 Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)

15.

 Bemyndigelse til automatiske nedlukninger som følge af coronasmitte (B)

16.

 Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)

17.

 Initiativsag - Tværgående indsats (B)

18.

 Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)

Lukket punkt

19.

 Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top