Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning ultimo oktober 2013 BUI (B)

3.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2012/2013 (B)

4.

 Proces for Agersø skoles fortsatte virke (B)

5.

 Benediktevej 1 4200 - Frigivelse af anlægsbudget til tilbygning til hjælpemidler (B)

6.

 Punkter til kommende møder - 2013 - BUI (B)

7.

 Model for ressourcetildeling og organisation af fritidstilbud i forhold til folkeskolereform (D)

8.

 Udbudsplan 2014 (D)

9.

 Udarbejdelse af skolepolitik (O)

10.

 Orientering om integrationsområdet (O)

11.

 Orienteringssag til BUI (O)

Lukket punkt

12.

 Overdragelse af bygning til Økonomiudvalgets område (B)

Lukket punkt

13.

 Orientering om resultaterne i De Nationale Test - folkeskoleområdet (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik (B)

3.

 Overførsel af midler fra Visions- og udviklingspulje på skoleområdet til 2014 (B)

4.

 Endelig godkendelse af udviklingsaftale for skoleområdet 2014-2015 (B)

5.

 Frigivelse af Center for Skole og Fritids rådighedsbeløb og anlægsbevilling for budget 2014 (B)

6.

 Punkter til kommende møder - 2013 - BUI (B)

7.

 Udmøntning af budget 2014 (D)

8.

 Ungestrategi - opfølgning på handlingsplan for konkrete projekter (D)

9.

 Turnus Dagtilbud - Udviklings og visionspuljen (E)

10.

 Uddannelsespolitikken - Opfølgning på Strategi 2012-2015 (O)

11.

 Orientering om midtvejsevaluering af Klostermarken Skole (O)

12.

 Orienteringssag til BUI (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning ultimo august 2013 BUI (B)

3.

 Revidering af kostpolitik på dagtilbuds- og skoleområdet (B)

4.

 Godkendelse af politisk tidsplan for implementering af folkeskolereformen (B)

5.

 Flytning af Havrebjerg, Attekærgård og Klostermarken specialskoler til Nørrevangsskolen (B)

6.

 Høring af kvalitetsrapport for skoleområdet 2012-2013 (B)

7.

 Budget 2014-2017 - godkendelse af endelig udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet i forlængelse af høring (B)

8.

 Godkendelseskriterier og dellegation af godkendelseskompetence for drift af private fritidshjem og fritidsklubber (B)

9.

 Punkter til kommende møder - 2013 - BUI (B)

10.

 Status - Uddannelsstatistik september 2013 fra UU (O)

11.

 Orienteringssag til BUI (O)

    Til top