Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

26/11 6/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning - 2013 (B)

3.

 Endelig udmønting af budget 2014-2017 (B)

4.

 Udmøntning af budget til forebyggende og sundhedsfremmende indsats (B)

5.

 Anlægsbevilling til loftlifte (B)

6.

 Anlægsregnskab - Istandsættelse af 36 køkkener Antvorskov Plejecenter (B)

7.

 Godkendte takster for budget 2014 (E)

8.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2014 (B)

9.

 Udvidelse af medlemmer til indstillingsgruppen vedr. §18 midler. (B)

10.

 Udbudsplan 2014 (B )

11.

 Indfrielse af lån i Teglværksparken (B)

12.

 Godkendelse af Kvalitetsstandard 2014 for personlig og praktisk hj., madservice, aflastning, træning og sygepleje (B)

13.

 Tilsynspolitik 2014 for Frit Valg i.h.t. § 83 (E og B)

14.

 Opfølgning på borgerundersøgelsen 2012 - Fokusgruppeinterview (E)

15.

 Orientering om hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen og i plejecentre (E)

16.

 Orienteringspunkter 2013 (O)

17.

 Masterplan 2013 - Sundheds og Omsorgsudvalget (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Bevilling af midler til Sundhedstjenesten (B)

3.

 Godkendelse af Fælles målsætninger for frivillighed (B)

4.

 Samarbejde og snitflader mellem frivillighedscenter og kommunens frivillighedskonsulent (D)

5.

 Udmøntning af budget 2014-2017 (D)

6.

 Orienteringspunkter (O)

7.

 Masterplan 2013 - Sundheds og Omsorgsudvalget (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning ultimo august 2013 (B)

3.

 Budget 2014-2017 - Frit Valgs takster (B)

4.

 Fremtidig madproduktion (B)

5.

 Udvidelse af indstillingsgruppen til § 18-midler (B)

6.

 Workshop II, tilpasning bygningsmassen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område (B)

7.

 Styringsaftale 2014 (B)

8.

 Genoptagelse - Orientering om antallet af borgere i kvindekrisecentre (E)

9.

 Servicepakker på plejecentre (O)

10.

 Orienteringspunkter 2013 (O)

11.

 Masterplan 2013 - Sundheds og Omsorgsudvalget (B)

    Til top