Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

16/12

  November

28/11 28/11 28/11 5/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forlængelse af samarbejde med Slagelse Erhvervsråd til april 2014 (B)

2.

 Ansøgning fra Visit Vestsjælland til dækning af fusionsomkostninger (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Femern Bælt muligheder, oprettelse af en udbudsportal for virksomheder i Slagelse Kommune (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning, Erhvervs-, Innovations - og Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31. oktober 2013 (B)

3.

 Udviklingsaftale for området for Erhvervsudvikling for 2014-2015 og udviklingsaftale for Erhvervsservice for 2014-2015 (B)

4.

 Udbudsplan 2014 (D)

5.

 Orientering om resultat af indsats mod social dumpning på kommunale byggerier (O)

6.

 Opfølgning i forhold til sygedagpengeområdet (E)

7.

 Opfølgning på Udviklingsaftale på beskæftigelsesområdet (D)

8.

 Fastsættelse af niveaumål i Beskæftigelsesplan 2014 (B)

9.

 Ansøgning om støtte til etablering af tennisbane i Bisserup (B)

10.

 Maritimt Knudepunkt - Agersø Lystbådehavne (B)

11.

 Satsning på opfindere (B)

12.

 Halsskov, innovations- og visionsprojekt (B)

13.

 Mobilt bredbånd | etablering af sendemaster (E)

14.

 Evaluering af Vækstfabrikken (O)

15.

 Én indgang: Orientering om aktiviteter og tiltag i Center for Erhvervsservice (O)

16.

 Status Erhvervsudviklingspolitikkens handlingsplan november 2013 (E)

17.

 Orienteringssager (O)

Lukket punkt

18.

 Kommunikationsstrategi for erhvervsområdet (E)

Lukket punkt

19.

 Orientering om pressesager (O)

Lukket punkt

20.

 Efterretningssager (E)

21.

 Overførsel af bevillingskompetance for udsatte borgere (B)

22.

 Femern Bælt muligheder, oprettelse af en udbudsportal for virksomheder i Slagelse Kommune (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Overførsel af bevillingskompetance for udsatte borgere (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udmøntning af budget 2014 Erhvervs-, Innovations og Arbejdsmarkedsudvalget (D)

3.

 Endelig Udviklingsaftale for Jobcenter og Borgerservice (B)

4.

 Samarbejde med Region Sjælland og tilflyttermagasin (O)

5.

 Resultater på analyser indenfor bosætning og pendling (D)

6.

 Til-/fraflytteranalyse for virksomheder (D)

7.

 Ansøgning om støtte til kompetenceudviklingsforløb for detailhandlen (B)

8.

 Én Indgang: Orientering om aktiviteter og tiltag i Center for Erhvervsservice (O)

9.

 Status Erhvervsudviklingspolitikkens handlingsplan oktober 2013 (E)

10.

 Orienteringssager (O)

Lukket punkt

11.

 Kommunikationsstrategi for erhvervsområdet (E)

Lukket punkt

12.

 Orientering om pressesager (O)

Lukket punkt

13.

 Efterretningssager (E)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning, Erhvervs -, Innovations - og Arbejdsmarkedsudvalget, pr. 31 august 2013 (B)

3.

 Styringsaftale 2014 (B)

4.

 Sunde fødevarer fra Storebælt - videre proces (B)

5.

 Ansøgning fra Business Slagelse om tilskud til 3D-lysshow (B)

6.

 Koncept og handlingsplan for iværksætteri og opfinderi (B)

7.

 Snerydning og saltning til virksomheder (B)

8.

 Én indgang: Orientering om aktiviteter og tiltag i Center for Erhvervsservice (O)

9.

 Status Erhvervsudviklingspolitikkens handlingsplan september 2013 (E)

10.

 Orienteringssager (O)

Lukket punkt

11.

 Undersøgelse af service i detailhandlen (B)

Lukket punkt

12.

 Stigsnæs - status (E)

Lukket punkt

13.

 Tiltrækning af nye offentlige arbejdspladser (B)

Lukket punkt

14.

 Kommunikationsstrategi for Erhvervsområdet (B)

Lukket punkt

15.

 Orientering om pressesager (O)

Lukket punkt

16.

 Efterretningssager (E)

    Til top