Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for Socialt Udsatte )

Mødeoversigt: Rådet for Socialt Udsatte

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 30/10

  Sep - Aug - Jul

18/9 28/8

  Jun - Maj - Apr

19/6 15/5

  Mar - Feb - Jan

13/3 6/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 30. oktober 2013 (B)

3.

 Godkendelse af Kvalitetsstandard 2014 for personlig og praktisk hj., madservice, aflastning, træning og sygepleje (B)

4.

 Evaluering af rådets arbejde i 2013 (D)

5.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udsatte børn, unge og familie (O/D)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Godkendelse af referat fra møde den 18. september 2013 (B)

4.

 Juleaften (D)

5.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O/D)

6.

 Meddelelser (O/D)

7.

 Pressemeddelelser og indlæg til Årsrapporten (D)

8.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 28. august 2013 (B)

3.

 SPIR - et samarbejde om sammenhængende indsatser for psykosocial rehabilitering (O)

4.

 Orientering om Slagelse kommunes nye gadesygeplejerske (O)

5.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O)

6.

 Meddelelser (O/D)

7.

 Pressemeddelelser og indlæg til Årsrapporten (D)

8.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 19. juni 2013 (B)

3.

 Boligsociale helhedsplaner (0)

4.

 Orientering om den tværpolitiske arbejdsgruppes anbefalinger til øget valgdeltagelse (O/D)

5.

 Slagelse Kommunes nye hjemmeside (D/O)

6.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O)

7.

 Meddelelser (O/D)

8.

 Pressemeddelelser og indlæg til Årsrapporten (D)

9.

 Høring - Ny børne- og ungepolitik (B)

10.

 Eventuelt (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 15. maj 2013 (B)

3.

 Evaluering af studietur til Sundholm den 12. juni 2013 (D)

4.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Pressemeddelelser (B)

7.

 Status på rådets arbejde og fordeling af opgaver til Årsrapporten (D)

8.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Møde med Handicap og Socialpsykiatriudvalget den 29. maj (D)

3.

 Studietur til Sundholm den 12. juni 2013 (O)

4.

 Dialogmøde for landets Udsatteråd den 22. maj 2013 (D)

5.

 Revurdering af mødeplan for 2. halvår 3013 (B)

6.

 Kommuneplan 2013 - forslag til kommuneplan 2013 (B)

7.

 Orientering om evaluering af projekt "Tilbud til borgere med kronisk sygdom" (O)

8.

 Beslutning om høring af plan for rehabiliteringstilbud (B)

9.

 Meddelelser (O/D)

10.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O)

11.

 Pressemeddelelser og indlæg til Årsrapporten (D)

12.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Værestedet Rosenhuset (O)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

4.

 Orientering om regeringens evaluering af strukturreformen på Misbrugsområdet (O)

5.

 Orientering om Boligselskabernes projekt om gældsrådgivning og forebyggelse af udsættelse af lejere (O)

6.

 Budget 2014 - 2017 (D)

7.

 Integration - Integrationspolitik 2013

8.

 Meddelelser (O/D)

9.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (0)

10.

 Pressemeddelelser og indlæg til Årsrapporten (D)

11.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Fokus på hjemløshed og forskellige boformer (D)

4.

 Orientering om drøftelser vedr. mulighederne for etablering af stofindtagelsesrum i Slagelse Kommune (O)

5.

 Hjemløshed i egen bolig (D)

6.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Pressemeddelelser og indlæg til Årsrapporten (D)

9.

 Eventuelt

    Til top