Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for Socialt Udsatte )

Mødeoversigt: Rådet for Socialt Udsatte

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

26/11 19/11 1/10

  Sep - Aug - Jul

20/8

  Jun - Maj - Apr

18/6 30/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Organisering og rammer for rådets arbejde i 2015 (B)

3.

 Beslutning om høring af Kvalitetsstandard for servicelovens §85 (B)

4.

 Beslutning om høring af forslag til Handleplan 2015 for Handicap og Psykiatri området (B)

5.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober 2014 (B)

3.

 Behovet for tandpleje til svage ældre og socialt udsatte borgere (O)

4.

 Inklusion i folkeskolen (O/D)

5.

 Udpegning af repræsentant til Indstillingsgruppen for § 18-midler (B)

6.

 Alternative plejehjemspladser (D)

7.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O/D)

8.

 Meddelelser (O/D)

9.

 Eventuelt (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 20. august 2014 (B)

3.

 Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 (B)

4.

 Styrkelse af dialogen med rådets målgruppe (D)

5.

 Evaluering af Studietur 2014 (D)

6.

 Orientering om Tour de Boform (O)

7.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O/D)

8.

 Meddelelser (O/D)

9.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 18. juni 2014 (B)

3.

 Høring - Ny §18-model (D)

4.

 Høringssvar Budget 2015 - 2018 (D)

5.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O/D)

6.

 Meddelelser (O/D)

7.

 Eventuelt (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 30. april 2014 (B)

3.

 Helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til komplekse borgersager (D)

4.

 Inklusion i folkeskolen (D)

5.

 Styrkelse af dialogen med rådets målgruppe (D)

6.

 Orientering fra dialogmøde 4. juni 2014 (O)

7.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O/D)

8.

 Meddelelser (O/D)

9.

 Eventuelt (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts 2014 (B)

3.

 Overgangen til Udbetaling Danmark og den digitaliserede postkasse

4.

 Status på Udsattepolitikken og strategiplan for udsatteområdet (O)

5.

 Sundhedsambassadører inden for Handicap og Psykiatriområdet (O)

6.

 Udsatte borgere føler sig diskrimineret (D)

7.

 Strategisk samarbejde med relevante aktører (D)

8.

 Kvalitetsstandard for 2014 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, aflastning, trænning og sygepleje. (B)

9.

 Orientering fra tovholdere og arbejdsgrupper (O/D)

10.

 Meddelelser (O)

11.

 Eventuelt (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Præsentationsrunde (O)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Valg af formand (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Årshjul for rådets mødevirksomhed (B)

6.

 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. julearrangement for ensomme

7.

 Høring vedr. forslag til ny budgettildelingsmodel på specialområdet (B)

8.

 Høring vedr. udkast til Styrelsesvedtægt 2014 - 2015 for skoleområdet (B)

9.

 Meddelelser (B/D)

10.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 4. december 2013 (B)

3.

 Udkast til rådets Årsrapport fra juli 2012 - december 2013 (B)

4.

 Anbefalinger til regeringens sociale 2020-mål "Alle skal med" (O)

5.

 Overførsel af bevillingskompetence for udsatteborgere (O)

6.

 Meddelelser (O/D)

7.

 Eventuelt (O)

    Til top