Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for Socialt Udsatte )

Mødeoversigt: Rådet for Socialt Udsatte

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

19/8

  Jun - Maj - Apr

10/6 22/4

  Mar - Feb - Jan

25/3 21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Mødekalender for 2016 (B)

4.

 Mål og rammer for rådets arbejde i 2016 (D/B)

5.

 Orientering fra forvaltning og rådsmedlemmer (O/D)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Udviklingstendenser og forandringsbehov i socialpsykiatrien (O)

4.

 Budget aftale 2016 - 2019 (O)

5.

 Godkendelse af Kvalitetsstandard 2015 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2015. (B)

6.

 Evaluering af studietur 2015 (D)

7.

 Strategi for Årsrapport 2015 (D)

8.

 Hjemløshed i Danmark 2015 - national kortlægning (O)

9.

 Handleplan for etablering af skæve boliger (O)

10.

 Orientering fra forvaltning og rådsmedlemmer (O/D)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Genbehandling - Høring af forslag til Kvalitetsstandard for botilbud (B)

4.

 Høring af forslag til ny Sundhedspolitik for Slagelse Kommune (D)

5.

 Ændringer i organisationen (O)

6.

 Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (O)

7.

 Høring vedrørende Budget 2016 - 2019 (D)

8.

 Orientering fra forvalting og rådsmedlemmer (O/D)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referater (B)

3.

 Ansøgning om optagelse i Rådet for Socialt Udsatte (D)

4.

 Høring af forslag til Kvalitetsstandard for botilbud (B)

5.

 Kommunal lægeordning på sundheds- og omsorgsområdet (B)

6.

 Status på Boligselskabernes projekt om gældsrådgivning og forebyggelse af udsættelse af lejere. (O)

7.

 Udkast til Årsrapport 2014 for Rådet for Socialt Udsatte

8.

 Orientering fra forvaltning og rådsmedlemmer (O/D)

9.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Statistik 2014 fra Forsorgshjemmet Toften (O)

4.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)

5.

 Høring - Forslag til Strategi for aktivitetscentrene i Slagelse Kommune (B)

6.

 Status fra Team 99 på deres indsats i 2014 (O)

7.

 Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (O)

8.

 Tilbud om temadag fra Huset Zorning (D)

9.

 Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

10.

 Orientering fra forvaltning og rådsmedlemmer (O)

11.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)

4.

 Status fra Team 99 på deres indsats i 2014 (O)

5.

 Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (O)

6.

 Tilbud om temadag fra Huset Zorning (D)

7.

  Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

8.

 Orientering fra forvaltning og rådsmedlemmer (O)

9.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af referat (B)

3.

 Høring af kvalitetsrapport for skoleområdet 2013/2014 (B)

4.

 Strategi for borgerinddragelse 2015 (B)

5.

 Organisering og rammer for rådets arbejde i 2015 (B)

6.

 Housing First projekt i Slagelse Kommune (O)

7.

 Den Etiske BUM-Model (O)

8.

 Orientering fra forvaltning og rådsmedlemmer (O)

9.

 Eventuelt

    Til top