Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for Socialt Udsatte )

Mødeoversigt: Rådet for Socialt Udsatte

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

21/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

16/8

  Jun - Maj - Apr

13/6 16/5

  Mar - Feb - Jan

21/3 7/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Status på udfordringer og initiativer på socialt udsatteområdet i Slagelse Kommune(D)

3.

 Medborgerpolitikker i Slagelse Kommune(O)

4.

 Præsentation af boligprojekt i Slagelse(O)

5.

 Årshjul for rådets mødevirksomhed og mødekalender(B)

6.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Demokrati Lab - Input til politik proces(D)

3.

 Rammeaftale på det specialiserede social og undervisningsområde 2019-2022(O)

4.

 Regionale netværksmøde for lokale udsatteråd(B)

5.

 Meddelelser(O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Budget 2019-2022(B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentationsrunde(O)

3.

 Tema: Gadeteamet(O)

4.

 Status på budgetproces 2019-2022(O)

5.

 Opfølgning på dialogmøde med Udvalget for Specialiserde borgerindsatser(D)

6.

 Opfølgning på det nationale Råd for Socialt Udsattes dialogmøde for lokale udsatteråd(D)

7.

 Planlægning af studietur(D)

8.

 Meddelelser(O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Budgetproces 2019-2022(O)

3.

 Etablering af tilbud efter ny § 82 i serviceloven (O)

4.

 Tema: Rådet for Socialt Udsattes indspark til formulering af en stærk udsattepolitik(D)

5.

 Høring: Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje(B)

6.

 Årrapport 2017 Rådet for Socialt Udsatte(O)

7.

 Meddelelser(O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: "Justeret garantitildeling på almenskolerne" samt "Budgettildelingsmodel for specialskolerne"(B)

3.

 Tema: Udfordringerne lige nu på socialt udsatte området i Slagelse Kommune(D)

4.

 Orientering om proces om etablering af skæve boliger(O)

5.

 Meddelelser(O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentationsrunde(O)

3.

 Valg af formand(B)

4.

 Valg af næstformand(B)

5.

 Fastlæggelse af forretningsorden(B)

6.

 Rådets vision, mission og værdier(B)

7.

 Århjul for rådets mødevirksomhed samt mødekalender(B)

8.

 Udpegning af medlemmer til kommunale dialoggrupper mv.(B)

9.

 Meddelelser(O)

    Til top