Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for Socialt Udsatte )

Mødeoversigt: Rådet for Socialt Udsatte

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/12 30/10 9/10

  Sep - Aug - Jul

14/8

  Jun - Maj - Apr

19/6

  Mar - Feb - Jan

27/3 6/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

3.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

4.

 Høring: Udkast til ny Børne og Ungepolitik (B)

5.

 Forslag til temadrøftelser og studietur 2020(D)

6.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Hjemløsetællingen 2019(D)

3.

 Opfølgning på studieturen til Horsens(D)

4.

 Årshjul for rådets mødevirksomhed(D)

5.

 Meddelelser(O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Budget 2020-2023(B)

3.

 Hjemløsetælling 2019(O)

4.

 Høring: Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed(B)

5.

 Meddelelser(O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentationsrunde(O)

3.

 Orientering omkring høringsproces vedr. budget 2020-2023(O)

4.

 Tema: Socialt udsatte borgeres retssikkerhed(D)

5.

 Høring: Udkast til Børne- og Ungepolitik(B)

6.

 Meddelelser(O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentationsrunde(O)

3.

 Tema: Viden om indsats if. til socialt udsatte veteraner og andre borgere ramt af posttraumatisk stresslidels(D)

4.

 Dialogmøder vedrørende budget 2020 med diverse fagudvalg (D)

5.

 Etablering af skæve boliger(O)

6.

 Planlægning af studietur(O)

7.

 Meddelelser(O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentationsrunde(O)

3.

 Valg af formand(B)

4.

 Valg af næstformand(B)

5.

 Dialogmøde med Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser(D)

6.

 Tema: Rådets indspark til styrkelse af det tværkommunale samarbejde omkring pleje og omsorg for socialt udsatte i Slagelse Kommune.(D)

7.

 Meddelelser(O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Årshjul 2019 for Rådet for Socialt Udsatte(D)

3.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019 (B)

4.

 Høring: Tilsynspolitik 2019-2021 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83(B)

5.

 Det Sociale Frikort(O)

6.

 Meddelelser(O)

    Til top