Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

7/12

  November

30/11

  Oktober

26/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høringssag fra Forebyggelses- og Seniorudvalgets dagsorden 7. december 2021 (B)

4.

 Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)

5.

 Ældrerådets regnskab 2021 (O)

6.

 Evalueringsskema - Ældrerådsvalg (O)

7.

 Pressemeddelelser (B)

8.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring om godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

8.

 Ældrerådsvalget (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Aktiviteter/Budget (B)

13.

 Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Næste møde (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Bymidtegruppen Slagelse (B)

5.

 Høring om afprøvning af Buurtzorg-modellen i hjemme- og sygeplejen (B)

6.

 Høring om evaluering af effektiviseringer 2021, områder der er reduceret i budget (B)

7.

 Høring om evaluering af effektiviseringer 2021 - de områder der har fået tilført budget (B)

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

11.

 Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Aktiviteter (B)

16.

 Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

    Til top