Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6

  Maj

25/5

  April

27/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Beboer- og pårørendemøder (D)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Høring - Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

7.

 Forslag til kommuneplan 2021-2032 i 10 ugers offentlig høring

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)

15.

 Aktivitetskalender 2021 (B)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

19.

 Aktivitetsarbejdsgruppen (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Fremtidens aktivitetscentre (O)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Uopfordret høringssvar på KAN/SKAL-opgaver Budget 2022-2025 (B)

13.

 Godkendelse af budget for aktiviteter 2021 (B)

14.

 Høringsvar til Udkast til Strategi for boliger til ældre 2021 (B)

15.

 Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering og indstilling om budget fra valgarbejdsgruppen (B)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Gennemgå Forebyggelses - og Seniorudvalgets dagsorden (B)

12.

 Høringssvar til Model for ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne (D)

13.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2021 (B)

14.

 Indstilling af kandidater til formandsposten i Danske Ældreråd i 2021 (B)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Bekymringsbrev vedrørende foreløbigt regnskab 2020 - overførsler til 2021

    Til top