Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

20/12 10/12 12/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 14/5 9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kort præsentationsrunde af det nyvalgte ældreråd (O)

3.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

4.

 Valg af formand (B)

5.

 Valg af næstformand (B)

6.

 Valg af kasserer og regnskabsfører (B)

7.

 Valg af observatører (B)

8.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering om dagsordener/referater elektronisk udgave (O)

10.

 Forslag til mødedatoer i Ældrerådet i 2014 (B)

11.

 Invitation fra Danske Ældreråd til temadag (B)

12.

 Næste møde (B)

13.

 Evt. (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Godkendelse af Kvalitetsstandard 2014 for personlig og praktisk hj., madservice, aflastning, træning og sygepleje (B)

5.

 Tilsynspolitik 2014 for Frit Valg i h.t. §83 (E og B)

6.

 Opfølgning på borgerundersøgelsen 2012 - Fokusgruppeinterview (E)

7.

 Endelig udmøntning af budget 2014-2017 (B)

8.

 Høringer (B)

9.

 Regnskab - Status pr. 30. november 2013 (O)

10.

 Orientering fra udvalg m.v. under Slagelse Ældreråd (E)

11.

 Orientering fra brugerpårørenderåd m.v. (E)

12.

 Orientering fra Kostrådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering og meddelelser fra formanden (D)

16.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Gennemgang af ældreområdet herunder den daglige tilrettelæggelse af indsatsen i borgernes hjem (O)

4.

 Pleje- og rehabiliteringscentret Blomstergården (O)

5.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

6.

 Udmøntning af budget 2014-2017 (D)

7.

 Godkendelse af Fælles målsætninger for frivillighed (B)

8.

 Valg til Ældrerådet 2013 (O)

9.

 Revision af Vedtægter Slagelse Ældreråd (B)

10.

 Ældrerådets studietur til rehabiliteringscentret Hedebo, Greve (B)

11.

 Høringer (B)

12.

 Orientering fra udvalg m.v. under Slagelse Ældreråd (E)

13.

 Orientering fra brugerpårørenderåd m.v. (E)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

15.

 Abonnement på Sjællandske med adgang til elektronisk avis. (B)

16.

 Orientering og meddelelser fra formanden (D)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Budget 2014-2017 - Frit Valgs takster (B)

5.

 Fremtidig madproduktion (B)

6.

 Workshop II, tilpasning bygningsmassen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område (B)

7.

 Servicepakker på plejecentre (O)

8.

 Status på regnskab 30. september 2013 (O)

9.

 Valg til Ældrerådet oktober måned 2013 (O)

10.

 Orientering om den tværpolitiske arbejdsgruppes anbefalinger til øget valgdeltagelse (O)

11.

 Teleslyngeanlæg i kommunale ejendomme (D)

12.

 Høringer (E)

13.

 Orientering fra udvalg m.v. under Slagelse Ældreråd (E)

14.

 Orientering fra bruger-pårørenderåd m.v. (E)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

16.

 Orientering og meddelelser fra formanden (D)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Budget 2014-17 (D)

5.

 Valg til Ældrerådet (O)

6.

 EU projektet KoDiF (O)

7.

 Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference den 10. oktober 2013 i Vingsted (B)

8.

 Orientering om status på visionen i Center for Sundhed og Omsorg (D)

9.

 Status på velfærdsteknologiske indsatser 2013 og frem (O)

10.

 Servicepakker på plejecentre (O)

11.

 Oplæg til Slagelse Kommunes nye hjemmeside (D)

12.

 Høringer (E)

13.

 Orientering fra udvalg m.v. under Slagelse Ældreråd (O)

14.

 Orientering fra bruger-pårørenderåd m.v. (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Dialog med formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Michael Gram (D)

4.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

5.

 Budget 2014-2017 (D)

6.

 Vederlagsfri fysioterapi (O/E)

7.

 Genoptagelse - Praktisk hjælp m.v. - Lov om Social Service §83. (D)

8.

 Genoptagelse - PolitikerWeb - dagsordener og referater (D)

9.

 Invitationer til ældrerådets medlemmer (O)

10.

 Regnskab - Status pr. 30. juni 2013 (O)

11.

 Orientering fra udvalg under Slagelse Ældreråd (O)

12.

 Orientering fra bruger-pårørenderåd m.v. (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O).

14.

 Eventuelt (O)

15.

 Næste møde (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Praktisk hjælp m.v. - Lov om Social Service § 83. (D)

5.

 Genoptagelse - Evt. etablering af bisidderordning til modtagere af hjemmehjælp i Slagelse kommune (D/B)

6.

 Høringer (B/E)

7.

 Budgetopfølgning - ultimo april 2013 (O)

8.

 Godkendelse og prioritering af anlægsønsker til budget 2014-2017 (O)

9.

 Orientering om evaluering af projekt "Tilbud til borgere med kronisk sygdom" (E)

10.

 Politiske målsætninger på sundhedsområdet (O)

11.

 Orientering om beslutning om vedtægtsændringer for brugerrådene og procedure for godkendelse (O)

12.

 Orientering og meddelelser fra formanden (O)

13.

 Orientering fra udvalg under Slagelse Ældreråd (O)

14.

 Orientering fra bruger-pårørenderåd mv. (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Meddelelser fra formanden (O)

5.

 Tilsyn i plejehjem og plejeboliger. (O)

6.

 PolitikerWeb - dagsordener og referater (D)

7.

 Budget 2014-2017 (D)

8.

 Turnusanalyse på ældreområdet - bygningsmassen (O)

9.

 Høring af plan for rehabiliteringstilbud (B)

10.

 Orientering fra udvalg m.v. under Slagelse Ældreråd (O)

11.

 Orientering fra Kostrådet (O)

12.

 Orientering fra bruger-pårørenderåd m.v. (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Punkter til næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

16.

 Næste møde (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Etablering af bisidderordning til modtagere af hjemmehjælp (D/B)

4.

 PolitikerWeb - Dagsordener og referater (O)

5.

 Budget 2014 - 2017 (D)

6.

 Høringer (E)

7.

 Orientering fra udvalg m.v. under Slagelse Ældreråd (E)

8.

 Orientering fra bruger-pårørenderåd m.v. (E)

9.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

10.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

11.

 Evt.

12.

 Næste møde

    Til top