Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 11/11 14/10

  Sep - Aug - Jul

9/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

10/6 13/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 11/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Forslag fra ældrerådsmedlem Peter Lotinga om kontorholdstilskud (B)

5.

 Forslag fra Ældrerådsmedlem Peter Lotinga om telefontilskud (B)

6.

 Sundhed-Forebyggelse-Kulturarbejdsgruppens prioritering af indsatsområder for år 2015 (B).

7.

 Forslag til budget for år 2015 (B)

8.

 Forslag til kontoplan fra 2015. (B)

9.

 Forslag til mødeplan for 2015 (B)

10.

 Prioritering af orienteringspunkter til kommende møder i Ældrerådet (B)

11.

 Valg til bestyrelse i Danske Ældreråd (B)

12.

 Temadag 3. marts 2015 Danske Ældreråd angående kvalitetsstandarder (B)

13.

 Udbetaling af diæter/kørselspenge (B)

14.

 Orientering fra formanden (O)

15.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O/E)

16.

 Orientering fra bruger- pårørenderåd (O/E)

17.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

18.

 Orientering fra Danske Ældreråd (D)

19.

 Pressemeddelelser (B)

20.

 Eventuelt (O)

21.

 Næste møde (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Strategi for Ældrerådets aktiviteter 2014-2017 - handleplan for år 2015 (B)

4.

 Oplæg fra Økonomi- og Budgetgruppen til kontoplan - budgetforslag og forslag til kontoplan forelægges i december mødet til godkendelse. (B)

5.

 Oplæg fra Økonomi- og Budgetarbejdsgruppen med henblik på at få registreret udgifter i løbet af året til forskellige aktiviteter (B)

6.

 Oplæg fra Økonomi- og Budgetarbejdsgruppen med henblik på tilretning af forretningsorden bl.a. med baggrund i nedlæggelse af kassererfunktionen (B)

7.

 Henvendelse fra Sjov Motion - sag udsat fra mødet 14. oktober 2014 (B).

8.

 Høringssag angående tilgængelighedsprojekter i Slagelse Kommune - udkast til høringssvar fra Teknik og Miljøgruppen (B)

9.

 Opfølgning på møde med Sundheds- og Seniorudvalget den 5. november 2014 kl. 15.00-17.00 (D/E)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O/E)

12.

 Orientering fra Bruger- pårørenderådene (O/E)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Ældrerådets hjemmeside (B)

4.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

5.

 Ældreboliger/Plejeboliger til ægtepar i Slagelse Kommune. (B)

6.

 Ældrerådets budget for år 2014. (B)

7.

 Henvendelse fra Sjov Motion v/Bente Nørgaard angående foredrag om demens (B)

8.

 Strategi for Ældrerådets aktiviteter 2014-2017 (B)

9.

 Høring: Strategioplæg til Udviklingsaftale for Center for Sundhed og Omsorg 2015-2017 (B)

10.

 Høring: Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 (B)

11.

 Høring: Kravspecifikation på udbud af kompressionsstrømper (B)

12.

 Ældrepolitisk konference den 12. november 2014 (B)

13.

 Rundtur for Ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

14.

 Afvikling af borgermøde om budgetmæssige tiltag inden for Sundheds- og Seniorudvalgets område (B)

15.

 Kassererfunktion (B)

16.

 Møde med Sundheds- og Seniorudvalget (O)

17.

 Arbejdsgrupper under Ældrerådet (B)

18.

 Orientering fra formanden (O)

19.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O/E)

20.

 Orientering fra Bruger- pårørenderådene (O/E)

21.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

22.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

23.

 Pressemeddelelser (B)

24.

 Eventuelt (O)

25.

 Næste møde (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Valg af ordstyrer (B)

3.

 Orientering om Blomstergården (O/E)

4.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (O/E )

5.

 Ældreboliger/Plejeboliger til ægtepar i Slagelse Kommune (B)

6.

 Ældrerådets hjemmeside (B)

7.

 Høring - Udmøntning af milliardpuljen til løft af ældreområdet 2015 (B)

8.

 Høring - Godkendelse af forslag til reviderede Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd på plejehjem/plejecentre (B)

9.

 Høring - Ny §18-model (B)

10.

 Fremtidig madproduktion (B)

11.

 Kassererfunktion (B)

12.

 Arbejdsgrupper under Ældrerådet (B)

13.

 Regionsældrerådets temadag den 19. september 2014 (B)

14.

 Høring - Sundhedsaftale 3.0 for Region Sjælland og 17 kommuner (O/E)

15.

 Høringssvar fra Slagelse Ældreråd til Slagelse Kommunes budget for 2015-2018 (E)

16.

 Saldobalance Slagelse Ældreråd 2014 (O/E)

17.

 Orientering fra formanden (O)

18.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O/E)

19.

 Orientering fra Bruger-Pårørenderådene (O/E)

20.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

21.

 Temadage om kommunal økonomi og ældre/seniorråds økonomi arrangeret af Dansk Ældreråd (B)

22.

 Orientering fra Aktivitets- og PR-arbejdsgruppen (O/E)

23.

 Eventuelt (O)

24.

 Næste møde (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Regnskabsføring for Ældrerådet - overgang til kommunen (B)

4.

 Ændring af Vedtægt Slagelse Ældreråd (B)

5.

 IT stillet til rådighed som arbejdsredskab for Ældrerådets medlemmer - iPad (B)

6.

 Telefongodtgørelse for Ældrerådets medlemmer (B)

7.

 Forslag fra Peter Lotinga angående telefontilskud (B)

8.

 Kontorholdsudgifter for Ældrerådets medlemmer (B)

9.

 Forslag fra Peter Lotinga angående kontorholdstilskud. (B)

10.

 Gaveregulativ (B)

11.

 Oplevelser til ældre i Slagelse Kommune - "Cykling uden alder" (B)

12.

 Ældrerådets hjemmeside (B)

13.

 Godkendelse af finansiering af aktiviteter i Ældrerådets regi (B)

14.

 Ældrerådets budget for år 2014 (B)

15.

 Ældrerådets budget for år 2015 (B)

16.

 Sammensætning af arbejdsgrupper under Ældrerådet (B)

17.

 Ældrerådets aktiviteter fra august til december 2014 (B)

18.

 Procedure ved konstituering af formand, næstformand og kasserer for Ældrerådet (B)

19.

 Henvendelse fra Skælskør Plejecenter om støtte til Eden registrering og invitation til Edenregistrering (B)

20.

 Tilpasning af antal ældreboliger (B).

21.

 Overdragelse af almene boliger fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Handicap og Psykiatri (B)

22.

 Opfølgning på notater fra Slagelse Kommunes eksterne revision KPMG (O)

23.

 Orientering fra bruger-pårørenderådene (O)

24.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper m.v. (O)

25.

 Orientering fra formanden (O)

26.

 Eventuelt (O)

27.

 Næste møde (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Valg af formand (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Valg af kasserer (B)

6.

 Rettelse til beslutning i pkt. 4 i Referat fra Ældrerådets møde 13. maj 2014. (B)

7.

 Slagelse Ældreråds arbejdsgrupper (B)

8.

 Næste møde (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Status på Projekt Digitale ældre (O)

4.

 Ældrerådets regnskab 2013 godkendt (E)

5.

 Regnskab 2014, 1. kvartal. (E)

6.

 Ældrerådets temamøde den 8. april 2014 (D)

7.

 Proces og tidsplan for budget 2015-2018 (O)

8.

 Høringer (B)

9.

 Årsrapport 2013 - Uanmeldt tilsyn i plejehjem/plejeboliger (D)

10.

 Valg af ældrerådets repræsentant i indstillingsgruppen til fordeling af servicelovens §18-midler (B)

11.

 Invitation fra Eden Alternative, Danmark (B)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (B)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

14.

 Oplevelser til ældre i Slagelse Kommune - Cykling uden alder. (B)

15.

 Orientering fra Bruger-pårørenderådene (E)

16.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper m.m. (E)

17.

 Orienteringspunkter (D/E)

18.

 Orientering fra formanden (E/B)

19.

 Eventuelt, herunder punkter til næste møde (O)

20.

 Næste møde (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Valg af medlem til styregruppen vedr. Projekt Digitale ældre (B)

4.

 IT stillet til rådighed som arbejdsredskab for ældrerådets medlemmer (D/B)

5.

 Høringer (O)

6.

 Eventuelt (O)

7.

 Næste møde (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Slagelse kommunes kommende bestilling af kollektiv bustrafik som udgangspunkt for køreplanskifte i december 2014 (D/E)

5.

 Høringer (B/E)

6.

 Afklaring af diverse emner i fm. ældrerådsarbejdet herunder besvarelse af tidligere stillede spørgsmål. (O/B )

7.

 Danske Ældreråd inviterer til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 28. og 29.04.2014 (B)

8.

 Sundheds- og Seniorudvalgets regnskab 2013 og overførsel til 2014, Oversigt og status på anlægsprojekter for 2014-2017. Præsentation af driftsbudget 2014. (O )

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (E)

10.

 Orientering fra Bruger-pårørenderådene (E)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper m.m. (E)

12.

 Orientering og meddelelser fra formanden (E/B)

13.

 Eventuelt (O)

14.

 Næste møde (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Slagelse Ældreråds Regnskab 2013 til godkendelse (B)

4.

 Slagelse Ældreråds arbejdsgrupper (B )

5.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

6.

 Tilpasning af antal ældre- og plejeboliger (B)

7.

 Høring - Udmøntning af støtte fra puljen til løft af ældreområdet (B)

8.

 Forslag til afholdelse af temamøde for ældrerådsts medlemmer. Emnet: Ældrerådets vision, mission, værdier og spilleregler internt/eksternt (B)

9.

 IT stillet til rådighed som arbejdsredskab for ældrerådets medlemmer (D )

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (E)

11.

 Orientering fra Bruger-pårørenderådene (E)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper m.v. (E)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

14.

 Orientering og meddelelser fra formanden (E/B)

15.

 Næste møde (B)

16.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Orientering om attestationsregler, diæter og befordringsgodtgørelse (E)

5.

 Kort gennemgang af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (D/E)

6.

 Valg af observatører (B)

7.

 Nedsættelse af Ældrerådets arbejdsgrupper og valg af medlemmer til: Kostråd, KoDiFprojektet, Udviklingsforum og Regionsældrerådet (B)

8.

 Orientering fra Danske Ældreråd (E)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (E)

10.

 Orientering og meddelelser fra formanden (E)

11.

 Næste møde (O)

12.

 Eventuelt (O)

    Til top