Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 10/11 27/10 13/10

  Sep - Aug - Jul

8/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 14/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 24/2 10/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Godkendelse af forslag til afholdelse af Ældrerådets møder i 2016 (B)

5.

 Forslag til ordstyrere år 2016 (B)

6.

 Genoptagelse - Revision af Ældrerådets vedtægter (B)

7.

 Genoptagelse - Forslag til ny forretningsorden for Ældrerådet (B)

8.

 Ældrerådes formål (B)

9.

 Opfølgning på afholdte dialogmøder (borgermøder) i Dalmose, Slagelse, Skælskør og Korsør i november måned 2015 (B)

10.

 Forbrugsrapport november måned 2015 (O).

11.

 Budget år 2016 for Slagelse Ældreråd (B)

12.

 Deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 2. maj og ældrepolitisk konference den 3. maj 2016 (B)

13.

 Forslag til aktiviteter for år 2016 (B)

14.

 Orientering fra formanden (O)

15.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

16.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

17.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

18.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

19.

 Pressemeddelelser (B)

20.

 Eventuelt (O)

21.

 Næste møde (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Forslag til Ændring af Ældrerådets budgetramme (B)

5.

 Revision af Ældrerådets vedtægter (B)

6.

 Forslag til ny forretningsorden for Ældrerådet (B)

7.

 Forbrugsrapport oktober måned 2015 (O)

8.

 Slagelse Ældreråds arbejdsgrupper (B)

9.

 Forslag til aktiviteter for år 2016 (B)

10.

 Observatør Plejecenter Kirke Stillinge (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Valg af formand (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Slagelse Ældreråds arbejdsgrupper (B)

6.

 Fastlæggelse af kommende møder (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Revision af Ældrerådets vedtægter (B)

5.

 Forslag til ny forretningsorden for Ældrerådet (B)

6.

 Forslag til ændring af Ældrerådets budgetramme (B)

7.

 Forbrugsrapport september måned 2015 (O )

8.

 Forslag til aktiviteter for år 2016 (B)

9.

 Temamøde Danske Ældreråd den 16/11 (B)

10.

 Udpegning af 2 repræsentanter til referencegruppe ved ombygning af Skælskør Plejecenter (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Høring: Budgetomplacering 2016-19 (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (B)

4.

 Høring: Godkendelse af Kvalitetsstandard 2015 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2015. (B)

5.

 Høring: Tilsynspolitik 2015 for Frit Valg i.h.t. §§ 83 a og 83 (B)

6.

 Høring: Idrætspolitik for Slagelse kommune (B)

7.

 Ældrerådets regnskab for år 2014 (B)

8.

 Evaluering af Ældrerådets møde den 11. august med Sundheds- og Seniorudvalget( B)

9.

 Forbrugsrapport august 2015 (E )

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Ny Sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

5.

 Danske Ældreråd indbyder til temadag, bl.a. i Slagelse den 8. oktober 2015, angående "Ældre-/seniorråds synlighed og medier". (B).

6.

 Problematik om indberetninger fra Ældrerådet til Skat (B)

7.

 Aktivitetetsplan for perioden 1. august - 31. december 2015 (B)

8.

 Aktiviteter år 2016 i Ældrerådets regi (B)

9.

 Forbrugsrapport juli 2015 (O)

10.

 Udbetaling af kørselspenge til Ældrerådets medlemmer (B)

11.

 Tilbagemeldingsskemaer på Ældrerådets aktiviteter 14/4, 5/5 og 26/27/5 2015 (B)

12.

 Møde med Sundheds- og Seniorudvalget 11. august 2015 kl. 14.00 (O).

13.

 Orientering fra formanden (O)

14.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

15.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

16.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

17.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

18.

 Pressemeddelelser (B)

19.

 Eventuelt (O)

20.

 Næste møde (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Kommunal lægeordning på sundhedsområdet (B)

5.

 Kontakten til kommunens ældre - borgermøder efteråret 2015 (B)

6.

 Halvårsstatus for forbrug på Ældrerådets budgetramme (B)

7.

 Evaluering af møder med Sundheds- og Seniorudvalget. (B)

8.

 Forbrugsrapport maj 2015 (O)

9.

 Udbetaling af kørselspenge til Ældrerådets medlemmer (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning (B)

5.

 Virksomhedsplan år 2015 for Slagelse Ældreråd (B)

6.

 Evaluering af temamøde den 5. marts om "De store årgange med demens. Er Slagelse Kommune klar?" (B)

7.

 Evaluering af Ældrerådets besøg 5. feb. i Munksøgård og i Knud Lavard Centret Ringsted (B)

8.

 Forbrugsrapport marts 2015 - (O)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger- pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Eventuelt (O)

16.

 Næste møde (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Årsregnskab for år 2014 (B)

4.

 Forbrugsrapport februar 2015 (O)

5.

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd mandag den 11. maj 2015 på hotel Nyborg Strand (B)

6.

 Ældrepolitisk konference "Forandringer i omsorgen for ældre" arrangeret af Danske Ældreråd den 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand (B)

7.

 Sundhedsuge 41 - udkast (O)

8.

 Evaluering af møde med Sundheds- og Seniorudvalget den 4. marts 2015 (B)

9.

 Høringssag - Kravsspecifikation til udbudsmateriale (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger- pårørenderåd (O/E)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Forberedelse af møde med Sundheds- og Seniorudvalget (B)

4.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Ændring af Ældrerådets mødedato i maj 2015 (B)

5.

 Årsregnskab for 2014 (B)

6.

 Budget 2015 for Slagelse Ældreråd (O)

7.

 Forbrugsrapport januar 2015 (O)

8.

 Møde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Seniorudvalget (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger- pårørenderåd (O/E)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd herunder udpegning af deltagere i valgmøde (B)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Eventuelt (O)

16.

 Næste møde (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Meddelelser fra Center for Sundhed og Omsorg (D/E)

4.

 Godkendelse af aktiviteter i år 2015 - (B)

5.

 Arbejdsgrupper under Ældrerådet (B)

6.

 Høring om forslag til regulativ for råden over offentlige arealer og pladser. (B)

7.

 Ældrerådets hjemmeside. (B)

8.

 Evaluering af Ældrerådets besøg på kommunens institutioner i november 2014(B)

9.

 Høringssag angående kravspecifikationer til udbudsmateriale (B/E)

10.

 Høringssag: Kvalitetsstandard 2015 - Forebyggende hjemmebesøg (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O/E)

13.

 Orientering fra bruger- pårørenderåd (O/E)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O/E)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

    Til top