Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 29/11 25/10

  Sep - Aug - Jul

27/9 30/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 10/5 10/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

8/3 9/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Tilsynsrapporter 2015 -Sundhedsstyrelsen/Embedslægen (O)

5.

 Forslag til aktiviteter for år 2017 (B)

6.

 Budgetforslag 2017 for Slagelse Ældreråd (B)

7.

 Forslag til ordstyrere år 2017 (B)

8.

 Forbrugsrapport (O)

9.

 Årsrapport 2016 for Ældrerådet (B)

10.

 Virksomhedsplan år 2017 for Slagelse Ældreråd (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

Lukket punkt

19.

 Høringssvar - kravspecifikation - levering af ortopædisk fodtøj til visiterede brugere (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Værdighedsmidler 2017 (B)

5.

 Nedsættelse af valgarbejdsgruppe (B)

6.

 Skal vi have spisevenner i Slagelse Kommune (B)

7.

 Forslag til aktiviteter for 2017 (B)

8.

 Forbrugsrapport pr. 17. november 2016 (O)

9.

 Fastlæggelse af møder i 2017 (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Høring: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud (B)

5.

 Evaluering af mødet med Sundheds- og Seniorudvalget 4. oktober 2016 (B)

6.

 Forbrugsrapport pr. 14. oktober 2016 (O)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Eventuelt (O)

14.

 Næste møde (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Status på udmøntning af indsatser via Værdighedsmidler 2016 (O)

5.

 Status på den kommunale lægeordning (O)

6.

 Forbrugsrapport pr. 31. august 2016 (O)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Eventuelt (O)

14.

 Næste møde (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Høring: Ældrerådets serviceniveau i forhold til kontorhold og telefoni (B)

5.

 Forbrugsrapport pr. 31. juli 2016 (O)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Eventuelt (O)

13.

 Næste møde (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Opfølgning på Udviklingsaftale 2015 for Center for Sundhed og Omsorg (O)

5.

 Kommunale tilsyn plejecentre 2015 (O)

6.

 Deltagelse i Folkemøde på Bornholm/Møn i 2017. (B)

7.

 Forbrugsrapport pr. 31. maj 2016 (O)

8.

 Aktiviteter i resten af år 2016 (B)

9.

 Ældrerådets mødeplan for år 2016 (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Evaluering af møde med plejecenterlederne 13. april 2016 (B)

5.

 Valgprocedure Ældrerådet 2018-2021 - nedsættelse af valggruppe (B)

6.

 Samarbejdsaftale med henblik på medafsenderrolle i magasinet "Seniorliv" (B)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Eventuelt (O)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Høring: Oplæg til værdighedspolitik (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Høring: Oplæg til værdighedspolitik (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Det aktiverende teams organisering og funktion samt indsats og resultater til ultimo marts 2016 (B)

5.

 Forbrugsrapport pr. 31. marts 2016 (O)

6.

 Høring: Værdighedspolitik for ældre - anvendelse af midler i 2016 (B)

7.

 Høring: Kvalitetsstandard 2016 - Forebyggende hjemmebesøg (B)

8.

 Samarbejdsaftale med henblik på en medafsenderrolle i magasinet "Seniorliv" (B).

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Eventuelt (O)

16.

 Næste møde (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Evaluering af møde med Sundheds- og Seniorudvalget den 24. februar 2016 om værdighedspolitik (B)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

8.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

9.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Eventuelt (O)

12.

 Næste møde (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Forbrugsrapport for januar måned 2016 (B)

4.

 Høring: Kvalitetsstandard 2016 personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje. (B)

5.

 Høring: Tilsynspolitik 2016 for Frit Valg i.h.t. §§ 83 a og 83 (B)

6.

 Forslag til aktiviteter for år 2016 (B)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Eventuelt (O)

14.

 Næste møde (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg (O)

4.

 Godkendelse af budget år 2016 for Slagelse Ældreråd (B)

5.

 Forbrugsrapport for december måned 2015 (B)

6.

 Årsrapport for aktiviteter Slagelse Ældreråd i år 2015 (B)

7.

 Virksomhedsplan år 2016 for Slagelse Ældreråd (B)

8.

 Værdighedspolitik (B)

9.

 Temadag Danske Ældreråd om nye regler for rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

    Til top