Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

12/12 11/12 28/11 31/10

  Sep - Aug - Jul

26/9 29/8

  Jun - Maj - Apr

13/6 30/5 9/5 18/4

  Mar - Feb - Jan

28/3 28/2 31/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Sager til Høring (B)

5.

 Forbrugsrapport 2017 (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

8.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

9.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kort præsentationsrunde af det nyvalgte ældreråd (O)

3.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

4.

 Valg af formand (B)

5.

 Valg af næstformand (B)

6.

 Valg af observatører (B)

7.

 Valg af repræsentant og stedfortræder til Regionsældrerådet (B)

8.

 Vilkår og drift for Ældrerådet 2018-2021 (D)

9.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper (O)

10.

 Forslag til mødedatoer i Ældrerådet i 2018 (B)

11.

 Rundtur for ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

12.

 Næste møde (B)

13.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Forbrugsrapport pr. 20. november 2017 (O)

4.

 Nyt fra Valgarbejdsgruppen (O)

5.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

6.

 Vilkår og drift for Ældrerådet 2018-2021 (D)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Næste møde (B)

13.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

14.

 Høring vedr. Prisindhentning - kateterhjælpemidler (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Budget 2018-2021 vedtaget på byrådsmøde 9. oktober 2017 (O)

5.

 Midler til værdig ældrepleje 2018 (O)

6.

 Høring om Strategi for Boliger til Ældre (B)

7.

 Orienteringspunkter fra Sundheds- og Seniorudvalgets møde 4. okt. 2017 (O)

8.

 Indkaldelse af suppleant (B)

9.

 Orientering om Ældre migranter i Slagelse Kommune (O)

10.

 Forbrugsrapport 2017 (O)

11.

 Henvendelse med særtilbud på cirkusforestilling (O)

12.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Ældrerådets budget for 2018 (O)

4.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

5.

 Orientering om forløbet ved initiativet Spisevenner (O)

6.

 Valg/udpegning af 2 ældrerådsmedlemmer til Kostrådet (B)

7.

 Foredrag om diabetes (B)

8.

 Regnskab for 2014 (B)

9.

 Forbrugsrapport pr. 15. september 2017 (B)

10.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

11.

 Evaluering af dialogmøde med Sundheds- og Seniorudvalget den 13. september 2017 (B)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Ældrerådet - Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

19.

 Høring vedr. kravspecifikation og tilbudsliste ved udbud af bleer (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Indkomne sager (B)

3.

 Godkendelse af dagsorden (B)

4.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

5.

 Høring: Velfærdsteknologisk Strategi (B)

6.

 Ændring af Forretningsorden for Ældrerådet (B)

7.

 Evaluering af dialogmøde med plejecenterlederne den 8. juni 2017 (B)

8.

 Opfølgning på studiebesøg i Århus 23. august - 24. august 2017 (D)

9.

 Forbrugsrapport pr. 18. august 2017 (B)

10.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Ældrerådet - Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Sager til næste Ældrerådsmøde (B)

18.

 Eventuelt (O)

19.

 Ansøgning om tilskud fra Ældrerådet som medarrangør til arrangement på Musholm feriecenter. (B)

Lukket punkt

20.

 Høring vedr. kravsspecifikation ved udbud af stomihjælpemidler (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Forbrugsrapport pr. 2. juni 2017 (B)

5.

 Ændring af Forretningsorden for Ældrerådet (B)

6.

 Medlemmer m.v. til Ældrerådets økonomi-budgetarbejdsgruppe (B)

7.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Ældrerådet - Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Sager til næste Ældrerådsmøde (B)

15.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Forbrugsrapport pr. 22. maj 2017 (B)

5.

 Anvendelse af Ældrerådets restbudget på ca. 190.000 kr. i år 2017 (B)

6.

 Forslag til aktiviteter 2. halvår 2017 (B)

7.

 Ældrerådets repræsentation i "Valgbestyrelsen" ved valg til Ældrerådet efteråret 2017 (B)

8.

 Ældrerådets opfordring fra Ældrerådsmødet 9.5.2017, pkt. 5 om, at tidligere formand for Ældrerådet indgår i en arbejdsgruppe vedr. Økonomi (O)

9.

 Medlemmer m.v. til Ældrerådets økonomi-budgetarbejdsgruppe (B)

10.

 Forslag til ændrede procedurer som følge af Ældrerådets konstituering den 9. maj 2017 (B)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Sager til næste Ældrerådsmøde (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Valg af formand (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Slagelse Ældreråds arbejdsgrupper (B)

6.

 Fastlæggelse af kommende møde (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Muligheden for digital afstemning evt. kombineret med fremmødeafstemning (B)

5.

 Orientering: Kommunale tilsyn plejecentre 2016 (B)

6.

 Orientering: Borgerundersøgelse - kvaliteten i hjemmeplejen - 2016 (B)

7.

 Høring: Kommunal lægeordning og fast tilknyttede læger på plejecentre (B)

8.

 Høring: Udkast til Strategi for Rehabilitering, omsorg og pleje (B)

9.

 Forbrugsrapport pr. 7. april 2017 (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Ældrerådets repræsentation i "valgbestyrelse" ved valg til Ældrerådet efteråret 2017 (B)

5.

 Forbrugsrapport pr. 17. marts 2017 (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra Bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Eventuelt (O)

13.

 Næste møde (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Valg til Ældrerådet efteråret 2017 (B)

5.

 Høring: Udkast til Strategi for Leve- Bomiljø for ældre i Slagelse Kommune (B)

6.

 Høring: Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune (B)

7.

 Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd mandag den 24. april 2017 (B)

8.

 Ældrepolitisk Konference den 25. april 2017 Danske Ældreråd "Værdighed - hvad er det?" (B)

9.

 Invitation fra Ensomme Gamles Værn til konference 17. maj 2017 angående "Ældre Migranter - ulighed og veje frem". (B)

10.

 Forbrugsrapport pr. 17. februar 2017 (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2017

5.

 Høring: Tilsynspolitik 2017 for Frit Valg i.h.t. servicelovens §§ 83 a og 83 (B)

6.

 Forslag til ændret struktur for Slagelse Ældreråd gældende fra 1. januar 2018 (B)

7.

 Temamøde Danske Ældreråd den 2. marts i Næstved "Tilsyn i Ældreplejen" (B)

8.

 Forslag til aktiviteter for år 2017 (B)

9.

 Budgetforslag Ældrerådet 2017 (B)

10.

 Forbrugsrapport pr. 20. januar 2017 (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

    Til top