Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/03/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

28/3

  Februar

28/2

  Januar

31/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Ældrerådets repræsentation i "valgbestyrelse" ved valg til Ældrerådet efteråret 2017 (B)

5.

 Forbrugsrapport pr. 17. marts 2017 (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra Bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Eventuelt (O)

13.

 Næste møde (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Valg til Ældrerådet efteråret 2017 (B)

5.

 Høring: Udkast til Strategi for Leve- Bomiljø for ældre i Slagelse Kommune (B)

6.

 Høring: Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune (B)

7.

 Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd mandag den 24. april 2017 (B)

8.

 Ældrepolitisk Konference den 25. april 2017 Danske Ældreråd "Værdighed - hvad er det?" (B)

9.

 Invitation fra Ensomme Gamles Værn til konference 17. maj 2017 angående "Ældre Migranter - ulighed og veje frem". (B)

10.

 Forbrugsrapport pr. 17. februar 2017 (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2017

5.

 Høring: Tilsynspolitik 2017 for Frit Valg i.h.t. servicelovens §§ 83 a og 83 (B)

6.

 Forslag til ændret struktur for Slagelse Ældreråd gældende fra 1. januar 2018 (B)

7.

 Temamøde Danske Ældreråd den 2. marts i Næstved "Tilsyn i Ældreplejen" (B)

8.

 Forslag til aktiviteter for år 2017 (B)

9.

 Budgetforslag Ældrerådet 2017 (B)

10.

 Forbrugsrapport pr. 20. januar 2017 (B)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Næste møde (B)

    Til top