Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2017 - 30/06/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

13/6

  Maj

30/5 9/5

  April

18/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Forbrugsrapport pr. 2. juni 2017 (B)

5.

 Ændring af Forretningsorden for Ældrerådet (B)

6.

 Medlemmer m.v. til Ældrerådets økonomi-budgetarbejdsgruppe (B)

7.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Ældrerådet - Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Sager til næste Ældrerådsmøde (B)

15.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Forbrugsrapport pr. 22. maj 2017 (B)

5.

 Anvendelse af Ældrerådets restbudget på ca. 190.000 kr. i år 2017 (B)

6.

 Forslag til aktiviteter 2. halvår 2017 (B)

7.

 Ældrerådets repræsentation i "Valgbestyrelsen" ved valg til Ældrerådet efteråret 2017 (B)

8.

 Ældrerådets opfordring fra Ældrerådsmødet 9.5.2017, pkt. 5 om, at tidligere formand for Ældrerådet indgår i en arbejdsgruppe vedr. Økonomi (O)

9.

 Medlemmer m.v. til Ældrerådets økonomi-budgetarbejdsgruppe (B)

10.

 Forslag til ændrede procedurer som følge af Ældrerådets konstituering den 9. maj 2017 (B)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Sager til næste Ældrerådsmøde (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Valg af formand (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Slagelse Ældreråds arbejdsgrupper (B)

6.

 Fastlæggelse af kommende møde (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Muligheden for digital afstemning evt. kombineret med fremmødeafstemning (B)

5.

 Orientering: Kommunale tilsyn plejecentre 2016 (B)

6.

 Orientering: Borgerundersøgelse - kvaliteten i hjemmeplejen - 2016 (B)

7.

 Høring: Kommunal lægeordning og fast tilknyttede læger på plejecentre (B)

8.

 Høring: Udkast til Strategi for Rehabilitering, omsorg og pleje (B)

9.

 Forbrugsrapport pr. 7. april 2017 (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Næste møde (B)

    Til top