Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

26/9

  August

29/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Ældrerådets budget for 2018 (O)

4.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

5.

 Orientering om forløbet ved initiativet Spisevenner (O)

6.

 Valg/udpegning af 2 ældrerådsmedlemmer til Kostrådet (B)

7.

 Foredrag om diabetes (B)

8.

 Regnskab for 2014 (B)

9.

 Forbrugsrapport pr. 15. september 2017 (B)

10.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

11.

 Evaluering af dialogmøde med Sundheds- og Seniorudvalget den 13. september 2017 (B)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Ældrerådet - Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

19.

 Høring vedr. kravspecifikation og tilbudsliste ved udbud af bleer (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Indkomne sager (B)

3.

 Godkendelse af dagsorden (B)

4.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

5.

 Høring: Velfærdsteknologisk Strategi (B)

6.

 Ændring af Forretningsorden for Ældrerådet (B)

7.

 Evaluering af dialogmøde med plejecenterlederne den 8. juni 2017 (B)

8.

 Opfølgning på studiebesøg i Århus 23. august - 24. august 2017 (D)

9.

 Forbrugsrapport pr. 18. august 2017 (B)

10.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Ældrerådet - Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Sager til næste Ældrerådsmøde (B)

18.

 Eventuelt (O)

19.

 Ansøgning om tilskud fra Ældrerådet som medarrangør til arrangement på Musholm feriecenter. (B)

Lukket punkt

20.

 Høring vedr. kravsspecifikation ved udbud af stomihjælpemidler (B)

    Til top