Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

12/12 11/12

  November

28/11

  Oktober

31/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Sager til Høring (B)

5.

 Forbrugsrapport 2017 (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

8.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

9.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kort præsentationsrunde af det nyvalgte ældreråd (O)

3.

 Valg af ordstyrer/mødeleder (B)

4.

 Valg af formand (B)

5.

 Valg af næstformand (B)

6.

 Valg af observatører (B)

7.

 Valg af repræsentant og stedfortræder til Regionsældrerådet (B)

8.

 Vilkår og drift for Ældrerådet 2018-2021 (D)

9.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper (O)

10.

 Forslag til mødedatoer i Ældrerådet i 2018 (B)

11.

 Rundtur for ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

12.

 Næste møde (B)

13.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Forbrugsrapport pr. 20. november 2017 (O)

4.

 Nyt fra Valgarbejdsgruppen (O)

5.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

6.

 Vilkår og drift for Ældrerådet 2018-2021 (D)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Næste møde (B)

13.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

14.

 Høring vedr. Prisindhentning - kateterhjælpemidler (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Budget 2018-2021 vedtaget på byrådsmøde 9. oktober 2017 (O)

5.

 Midler til værdig ældrepleje 2018 (O)

6.

 Høring om Strategi for Boliger til Ældre (B)

7.

 Orienteringspunkter fra Sundheds- og Seniorudvalgets møde 4. okt. 2017 (O)

8.

 Indkaldelse af suppleant (B)

9.

 Orientering om Ældre migranter i Slagelse Kommune (O)

10.

 Forbrugsrapport 2017 (O)

11.

 Henvendelse med særtilbud på cirkusforestilling (O)

12.

 Nyt fra valgarbejdsgruppen (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

    Til top