Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 27/11 30/10

  Sep - Aug - Jul

26/9 28/8 16/8

  Jun - Maj - Apr

29/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

20/3 27/2 30/1 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

3.

 Ældrerådet - Hjælpemidler, iPad, telefon (B)

4.

 Høring - Kvalitetsstandard 2019 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning (B)

5.

 Høring - Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 og 83a (B)

6.

 Ændringer i arbejdsgruppernes sammensætning (B)

7.

 Udpegning af observatører til bruger-pårørenderåd (B)

8.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2019 (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd 2018 (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Valg af ordstyrer (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Valg af fast mødeleder (B)

5.

 Mødedatoer 2019 (B)

6.

 Ældrerådet - Hjælpemidler, iPad, telefon (B)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

11.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

12.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Indlæggelsesprofiler (O)

5.

 Høring - Midler til værdig ældrepleje 2019 (B)

6.

 Evaluering af mødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

7.

 Temadage, Kurser og Konferencer (B)

8.

 Høringssvar - procedure (B)

9.

 Indbydelse fra Faglige Seniorer - Temadag (B)

10.

 Arbejdsgrupper - ændring i sammensætning (B)

11.

 Forbrugsrapport (O)

12.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2019 (B)

13.

 Orientering fra formanden (O)

14.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

15.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

16.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

17.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

18.

 Pressemeddelelser 2018 (B)

19.

 Næste møde (B)

20.

 Eventuelt (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering: Borgerundersøgelse - Hjemmeplejen/Plejecentre - 2018 (O)

4.

 Høring - Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

5.

 Bemyndigelse - Ældrerådet (O)

6.

 Temadage, Kurser og Konferencer (B)

7.

 Møde med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

8.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2019 (B)

9.

 Budget 2019-2022 (B)

10.

 Ældrerådet - Ernæring (D/O)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Ældrerådet - Budget oplæg (B)

5.

 Indlæggelsesprofiler (O)

6.

 Ældrerådet - Forbrugsrapport (O)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

15.

 Ældrerådet - Samarbejde (B)

16.

 Ældrerådet - Aktivitetsplan/Årshjul/Budgetramme 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring - Budgetoplæg 2019-2022 (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Teknik og Miljø om Flextrafik/Flextur (O)

4.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

5.

 Budgetproces 2019-2022 (O)

6.

 Procedure ved godkendelse af referat fra Ældrerådsmøde (B)

7.

 Kontorhold (B)

8.

 Udpegning af nyt medlem til Teknik- Miljøarbejdsgruppen (B)

9.

 Beskrivelse af erfaringerne efter Brugerundersøgelse (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd 2018 (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet 2018 (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd 2018 (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer 2018 (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Brandinstruks på plejecentre (O)

5.

 Ældrerådet - Forbrugsrapport pr. 31. marts 2018 (O)

6.

 Høring - Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje (B)

7.

 Høring - Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse Kommune (B)

8.

 Erfaringsudveksling efter Brugerundersøgelse 2017 (D)

9.

 Henvendelse fra AD Media vedrørende udarbejdelse af brochure (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (B)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje

5.

 Høring - Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse Kommune (B)

6.

 Oversigt over Ældrerådets planlagte besøg på pleje- og aktivitets- og genoptræningscentre (B)

7.

 Henvendelse angående samarbejde om Bal på Mindernes Allé i 2018 (B)

8.

 Evaluering af afholdte temamøder (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Næste møde (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Deltagelse i Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og deltagelse i Ældrepolitisk konference (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer 2018 (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (B)

4.

 Forretningsorden for Slagelse Ældreråd 2018-2021 (B)

5.

 Ændringer i de nedsatte Arbejdsgrupper (B)

6.

 Inddragelse i Brugerundersøgelse for hjemmeplejen og plejecentrene (D)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemedddelelser (O)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre 2018 (O)

4.

 Introduktion til Ældrerådet (O)

5.

 Høring - Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 (B)

6.

 Tilrettelæggelse af rundtur for ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

7.

 Forretningsorden for Slagelse Ældreråd 2018-2021 (B)

8.

 Gaveregulativ for Slagelse Ældreråd (B)

9.

 Ældrerådspjece (B)

10.

 Temadag Danske Ældreråd (B)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høring - Servicepakker til plejecenterbeboere (B)

4.

 Høring - Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2018 (B)

5.

 Høring - Tilsynspolitik 2018 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83

6.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper (B)

7.

 Tilrettelæggelse af rundtur for ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

8.

 Forretningsorden for Slagelse Ældreråd 2018 -2021 (B)

9.

 Forslag til aktiviteter for år 2018 (B)

10.

 Gaveregulativ for Slagelse Ældreråd (B)

11.

 Næste møde (B)

12.

 Eventuelt (O)

    Til top