Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

20/3

  Februar

27/2

  Januar

30/1 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje

5.

 Høring - Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse Kommune (B)

6.

 Oversigt over Ældrerådets planlagte besøg på pleje- og aktivitets- og genoptræningscentre (B)

7.

 Henvendelse angående samarbejde om Bal på Mindernes Allé i 2018 (B)

8.

 Evaluering af afholdte temamøder (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Næste møde (B)

16.

 Eventuelt (O)

17.

 Deltagelse i Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og deltagelse i Ældrepolitisk konference (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer 2018 (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (B)

4.

 Forretningsorden for Slagelse Ældreråd 2018-2021 (B)

5.

 Ændringer i de nedsatte Arbejdsgrupper (B)

6.

 Inddragelse i Brugerundersøgelse for hjemmeplejen og plejecentrene (D)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemedddelelser (O)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre 2018 (O)

4.

 Introduktion til Ældrerådet (O)

5.

 Høring - Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 (B)

6.

 Tilrettelæggelse af rundtur for ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

7.

 Forretningsorden for Slagelse Ældreråd 2018-2021 (B)

8.

 Gaveregulativ for Slagelse Ældreråd (B)

9.

 Ældrerådspjece (B)

10.

 Temadag Danske Ældreråd (B)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høring - Servicepakker til plejecenterbeboere (B)

4.

 Høring - Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2018 (B)

5.

 Høring - Tilsynspolitik 2018 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83

6.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper (B)

7.

 Tilrettelæggelse af rundtur for ældrerådets medlemmer til kommunens plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre (B)

8.

 Forretningsorden for Slagelse Ældreråd 2018 -2021 (B)

9.

 Forslag til aktiviteter for år 2018 (B)

10.

 Gaveregulativ for Slagelse Ældreråd (B)

11.

 Næste møde (B)

12.

 Eventuelt (O)

    Til top