Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

29/5

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Teknik og Miljø om Flextrafik/Flextur (O)

4.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

5.

 Budgetproces 2019-2022 (O)

6.

 Procedure ved godkendelse af referat fra Ældrerådsmøde (B)

7.

 Kontorhold (B)

8.

 Udpegning af nyt medlem til Teknik- Miljøarbejdsgruppen (B)

9.

 Beskrivelse af erfaringerne efter Brugerundersøgelse (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd 2018 (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet 2018 (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd 2018 (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer 2018 (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Brandinstruks på plejecentre (O)

5.

 Ældrerådet - Forbrugsrapport pr. 31. marts 2018 (O)

6.

 Høring - Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje (B)

7.

 Høring - Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse Kommune (B)

8.

 Erfaringsudveksling efter Brugerundersøgelse 2017 (D)

9.

 Henvendelse fra AD Media vedrørende udarbejdelse af brochure (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (B)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

    Til top