Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

26/9

  August

28/8 16/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering: Borgerundersøgelse - Hjemmeplejen/Plejecentre - 2018 (O)

4.

 Høring - Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

5.

 Bemyndigelse - Ældrerådet (O)

6.

 Temadage, Kurser og Konferencer (B)

7.

 Møde med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

8.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2019 (B)

9.

 Budget 2019-2022 (B)

10.

 Ældrerådet - Ernæring (D/O)

11.

 Orientering fra formanden (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Ældrerådet - Budget oplæg (B)

5.

 Indlæggelsesprofiler (O)

6.

 Ældrerådet - Forbrugsrapport (O)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

15.

 Ældrerådet - Samarbejde (B)

16.

 Ældrerådet - Aktivitetsplan/Årshjul/Budgetramme 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring - Budgetoplæg 2019-2022 (B)

    Til top