Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

18/12

  November

27/11

  Oktober

30/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

3.

 Ældrerådet - Hjælpemidler, iPad, telefon (B)

4.

 Høring - Kvalitetsstandard 2019 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning (B)

5.

 Høring - Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 og 83a (B)

6.

 Ændringer i arbejdsgruppernes sammensætning (B)

7.

 Udpegning af observatører til bruger-pårørenderåd (B)

8.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2019 (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd 2018 (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Valg af ordstyrer (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Valg af fast mødeleder (B)

5.

 Mødedatoer 2019 (B)

6.

 Ældrerådet - Hjælpemidler, iPad, telefon (B)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

11.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

12.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Indlæggelsesprofiler (O)

5.

 Høring - Midler til værdig ældrepleje 2019 (B)

6.

 Evaluering af mødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

7.

 Temadage, Kurser og Konferencer (B)

8.

 Høringssvar - procedure (B)

9.

 Indbydelse fra Faglige Seniorer - Temadag (B)

10.

 Arbejdsgrupper - ændring i sammensætning (B)

11.

 Forbrugsrapport (O)

12.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2019 (B)

13.

 Orientering fra formanden (O)

14.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

15.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

16.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

17.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

18.

 Pressemeddelelser 2018 (B)

19.

 Næste møde (B)

20.

 Eventuelt (O)

    Til top