Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/12 10/12 26/11 29/10 11/10

  Sep - Aug - Jul

24/9 27/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 28/5 23/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 26/3 25/2 29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring Forebyggende hjemmebesøg (B)

5.

 Høring Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

6.

 Høring Demenshandleplan (B)

7.

 Trykning af Ældrerådspjece (B)

8.

 Valg af observatører og medlem af Teknik- og Miljøarbejdsgruppen (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Høring - Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2020 (B)

19.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020 (B)

20.

 Høring - Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

Lukket punkt

21.

 Høring - Beslutning om udmøntning af 0,7 % effektivisering pr. år fra 2020 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Høring - Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2020 (B)

19.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020 (B)

20.

 Høring - Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

Lukket punkt

21.

 Høring - Beslutning om udmøntning af 0,7 % effektivisering pr. år fra 2020 (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Høring Forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

6.

 Høring Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

7.

 Høring Demenshandleplan (B)

8.

 Trykning af Ældrerådspjece (B)

9.

 iPads (B)

10.

 Mødekalender 2020 (B)

11.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2019 /Budget (B)

12.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

20.

 Formandspost (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Indlæg om Ny ledelse i Slagelse Kommune v/Kommunaldirektør Frank E. Andersen (O)

5.

 Evaluering af dialogmødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Aktivitetskalender / Årshjul (B)

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

11.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

12.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

16.

 Ældrerådsmedlemmers loyalitet overfor beslutninger (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høring: Budget 2020-2023 (B)

4.

 Eventuelt (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra pårørendevejledere (O)

5.

 Høring om Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Dialogmøde Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

11.

 Orientering fra Regionsældrerådet (B)

12.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

16.

 Høringssvar til eventuel etablering af hospice i Korsør (B)

17.

 Brev vedrørende Kollektiv trafik i kommunen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering om Ernæringsteam på plejecentre (O)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Finansiering af den fremtidige velfærdsteknologiske indsats (B)

12.

 Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

13.

 Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården (B)

14.

 Ny ledelsesstruktur på plejecentrene (B)

15.

 Sundhedsugen 2019 - Ældrerådets deltagelse (B)

16.

 Aktivitetsplan/Årshjul/Budget (B)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Foredrag v/Carsten Elert, Faglige Seniorer (O)

5.

 Høring - Tilføjelse af tema "Bekæmpelse af ensomhed" til Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse Kommune.

6.

 Sundhedsugen - Venskabsbiograftur (B)

7.

 Nytænkt ledelse på plejecenterområdet (O)

8.

 Valg af nyt medlem til Kostrådet (B)

9.

 Nedlæggelse af Ældrerådets Kostarbejdsgruppe (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering om Madservice (O)

5.

 Høring - Pårørendeundersøgelse, interviewguides (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

15.

 Høring - Genudbud vedrørende brystproteser (B)

Lukket punkt

16.

 Høring - Genudbud vedrørende parykker (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Repræsentantskabsmøde 2019 (B)

5.

 Evaluering af foredrag 2. og 10. april 2019 (B)

6.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2019 (B)

7.

 Forbrugsrapport 2018 (O)

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Næste møde (B)

16.

 Eventuelt (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Forebyggende hjemmebesøg (B)

5.

 Evaluering af mødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

6.

 Orientering fra Frivilligcenter Slagelse (O)

7.

 Orientering om planer for biblioteket i Korsør (O)

8.

 Orientering fra formanden (O/B)

9.

 Forbrugsrapport 2018 (O)

10.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2019 (B)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

19.

 Høring vedrørende udbud af diabetesartikler (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

19.

 Høring vedrørende udbud af diabetesartikler (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Dialogmøder med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

4.

 Ensomhedsprojekt i Slagelse Kommune (B)

5.

 Regnskab 2018 - Budget 2019 (B)

6.

 Aktivitetsplan / Årshjul 2019 (B)

7.

 Annoncering / Markedsføring (B)

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Repræsentantskabsmøde 2019 Danske Ældreråd (B)

10.

 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 2019 (B)

11.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

12.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Valg af telefongodtgørelse (B)

5.

 Høring - Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

6.

 Høring - Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 og 83a (B)

7.

 Høring - Kv.standard pers. og prakt. hj., madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Aktivitetsplan 2019 (B)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Almene boliger som seniorbofællesskab i Svenstrup (B)

    Til top