Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

26/3 26/3

  Februar

25/2

  Januar

29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Forebyggende hjemmebesøg (B)

5.

 Evaluering af mødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

6.

 Orientering fra Frivilligcenter Slagelse (O)

7.

 Orientering om planer for biblioteket i Korsør (O)

8.

 Orientering fra formanden (O/B)

9.

 Forbrugsrapport 2018 (O)

10.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2019 (B)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

19.

 Høring vedrørende udbud af diabetesartikler (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

19.

 Høring vedrørende udbud af diabetesartikler (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Dialogmøder med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

4.

 Ensomhedsprojekt i Slagelse Kommune (B)

5.

 Regnskab 2018 - Budget 2019 (B)

6.

 Aktivitetsplan / Årshjul 2019 (B)

7.

 Annoncering / Markedsføring (B)

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Repræsentantskabsmøde 2019 Danske Ældreråd (B)

10.

 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 2019 (B)

11.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

12.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Valg af telefongodtgørelse (B)

5.

 Høring - Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

6.

 Høring - Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 og 83a (B)

7.

 Høring - Kv.standard pers. og prakt. hj., madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Aktivitetsplan 2019 (B)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Almene boliger som seniorbofællesskab i Svenstrup (B)

    Til top