Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6

  Maj

28/5

  April

23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Foredrag v/Carsten Elert, Faglige Seniorer (O)

5.

 Høring - Tilføjelse af tema "Bekæmpelse af ensomhed" til Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse Kommune.

6.

 Sundhedsugen - Venskabsbiograftur (B)

7.

 Nytænkt ledelse på plejecenterområdet (O)

8.

 Valg af nyt medlem til Kostrådet (B)

9.

 Nedlæggelse af Ældrerådets Kostarbejdsgruppe (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering om Madservice (O)

5.

 Høring - Pårørendeundersøgelse, interviewguides (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

15.

 Høring - Genudbud vedrørende brystproteser (B)

Lukket punkt

16.

 Høring - Genudbud vedrørende parykker (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Repræsentantskabsmøde 2019 (B)

5.

 Evaluering af foredrag 2. og 10. april 2019 (B)

6.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2019 (B)

7.

 Forbrugsrapport 2018 (O)

8.

 Orientering fra formanden (O)

9.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Næste møde (B)

16.

 Eventuelt (O)

    Til top