Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

24/9

  August

27/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra pårørendevejledere (O)

5.

 Høring om Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Dialogmøde Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

11.

 Orientering fra Regionsældrerådet (B)

12.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

16.

 Høringssvar til eventuel etablering af hospice i Korsør (B)

17.

 Brev vedrørende Kollektiv trafik i kommunen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering om Ernæringsteam på plejecentre (O)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Finansiering af den fremtidige velfærdsteknologiske indsats (B)

12.

 Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

13.

 Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården (B)

14.

 Ny ledelsesstruktur på plejecentrene (B)

15.

 Sundhedsugen 2019 - Ældrerådets deltagelse (B)

16.

 Aktivitetsplan/Årshjul/Budget (B)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

    Til top