Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

10/12 10/12

  November

26/11

  Oktober

29/10 11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring Forebyggende hjemmebesøg (B)

5.

 Høring Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

6.

 Høring Demenshandleplan (B)

7.

 Trykning af Ældrerådspjece (B)

8.

 Valg af observatører og medlem af Teknik- og Miljøarbejdsgruppen (B)

9.

 Orientering fra formanden (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

18.

 Høring - Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2020 (B)

19.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020 (B)

20.

 Høring - Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

Lukket punkt

21.

 Høring - Beslutning om udmøntning af 0,7 % effektivisering pr. år fra 2020 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Høring - Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2020 (B)

19.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020 (B)

20.

 Høring - Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

Lukket punkt

21.

 Høring - Beslutning om udmøntning af 0,7 % effektivisering pr. år fra 2020 (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Høring Forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

6.

 Høring Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

7.

 Høring Demenshandleplan (B)

8.

 Trykning af Ældrerådspjece (B)

9.

 iPads (B)

10.

 Mødekalender 2020 (B)

11.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2019 /Budget (B)

12.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

20.

 Formandspost (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Indlæg om Ny ledelse i Slagelse Kommune v/Kommunaldirektør Frank E. Andersen (O)

5.

 Evaluering af dialogmødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

6.

 Orientering fra formanden (O)

7.

 Aktivitetskalender / Årshjul (B)

8.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

9.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

10.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

11.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

12.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Næste møde (B)

15.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

16.

 Ældrerådsmedlemmers loyalitet overfor beslutninger (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Høring: Budget 2020-2023 (B)

4.

 Eventuelt (O)

    Til top