Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 12/11

  Sep - Aug - Jul

30/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

23/6

  Mar - Feb - Jan

25/2 28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering om friplejehjem (O)

5.

 Budget 2021 - Kommune på en ny måde (B)

6.

 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 2021 (B)

7.

 Nedsættelse af valgudvalg til Ældrerådsvalg 2021 (B)

8.

 Orientering fra formanden (B)

9.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2021 (B)

10.

 Gennemgang af FSU´s dagsorden til mødet 1. december 2020 (B)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet 2020 (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Skærmbesøg i hjemmeplejen (O)

5.

 Høringssvar/ Etablering af bump ved rundkørsler (B)

6.

 Trykning af Ældrerådspjece (B)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2020 - 2021 (B)

9.

 Gennemgang af Forebyggelses- og Seniorudvalgets dagsorden for mødet 3. november 2020 (B)

10.

 Mødekalender 2021 (B)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder m.m. (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (B)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt 2020 (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2021 (B)

5.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem (B)

6.

 Ældrerådsvalg - afstemningsform (B)

7.

 Ældrerådets arbejdsområde (B)

8.

 Busborgergruppen (B)

9.

 Ny pjece for Ældrerådet (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Aktivitetskalender/Årshjul/Budgetramme 2020 (O)

12.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

20.

 Aktivitets- og Pr. arbejdsgruppen - evt. valg af nyt medlem (B)

21.

 Procedure ved høringssvar (B)

22.

 Høringssvar Budget 2021 - inden 2. behandling (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Høring - Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

6.

 Høring - Natbemanding på plejecentre (B)

7.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Boliganalyse - pleje- og ældreboliger - genoptagelse (B)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2020 (B)

7.

 Gennemgang af seneste referat Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

8.

 Trykning af Ældrerådspjece (D)

9.

 Ældrerådets besvarelse af Danske Ældreråds undersøgelse vedr. Coronasituationen (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2020 (D)

6.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

7.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Næste møde (B)

13.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra demensnøgleperson (O)

5.

 Deltagelse i arrangementet Mere Fritid - Flere muligheder (B)

6.

 Trykning af Ældrerådspjece (D)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Aktivitetskalender/Årshjul 2020 (D)

9.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

10.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

11.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

12.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

13.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Næste møde (B)

16.

 Eventuelt (O)

    Til top