Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

23/6

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Boliganalyse - pleje- og ældreboliger - genoptagelse (B)

5.

 Orientering fra formanden (O)

6.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2020 (B)

7.

 Gennemgang af seneste referat Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

8.

 Trykning af Ældrerådspjece (D)

9.

 Ældrerådets besvarelse af Danske Ældreråds undersøgelse vedr. Coronasituationen (O)

10.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

11.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

12.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

13.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

14.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

15.

 Pressemeddelelser (B)

16.

 Næste møde (B)

17.

 Eventuelt (O)

    Til top