Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

30/9

  August

25/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Høring - Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2021 (B)

5.

 Høring - Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem (B)

6.

 Ældrerådsvalg - afstemningsform (B)

7.

 Ældrerådets arbejdsområde (B)

8.

 Busborgergruppen (B)

9.

 Ny pjece for Ældrerådet (B)

10.

 Orientering fra formanden (O)

11.

 Aktivitetskalender/Årshjul/Budgetramme 2020 (O)

12.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

13.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

14.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

15.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

16.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

17.

 Pressemeddelelser (B)

18.

 Næste møde (B)

19.

 Eventuelt (O)

20.

 Aktivitets- og Pr. arbejdsgruppen - evt. valg af nyt medlem (B)

21.

 Procedure ved høringssvar (B)

22.

 Høringssvar Budget 2021 - inden 2. behandling (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Høring - Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

6.

 Høring - Natbemanding på plejecentre (B)

7.

 Orientering fra deltagelse i temamøder og lignende (O)

8.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

9.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

10.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

11.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Næste møde (B)

14.

 Eventuelt (O)

    Til top