Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

8/12

  November

12/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering om friplejehjem (O)

5.

 Budget 2021 - Kommune på en ny måde (B)

6.

 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 2021 (B)

7.

 Nedsættelse af valgudvalg til Ældrerådsvalg 2021 (B)

8.

 Orientering fra formanden (B)

9.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2021 (B)

10.

 Gennemgang af FSU´s dagsorden til mødet 1. december 2020 (B)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet 2020 (O)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Skærmbesøg i hjemmeplejen (O)

5.

 Høringssvar/ Etablering af bump ved rundkørsler (B)

6.

 Trykning af Ældrerådspjece (B)

7.

 Orientering fra formanden (O)

8.

 Aktivitetskalender / Årshjul 2020 - 2021 (B)

9.

 Gennemgang af Forebyggelses- og Seniorudvalgets dagsorden for mødet 3. november 2020 (B)

10.

 Mødekalender 2021 (B)

11.

 Orientering fra deltagelse i temamøder m.m. (O)

12.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

13.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

14.

 Orientering fra Regionsældrerådet (B)

15.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt 2020 (O)

    Til top