Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicap- og Psykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Handicap- og Psykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

7/2

  Januar

10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering (O)

3.

 Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 (B)

4.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

5.

 Opfølgning på beslutning om tilbagebetaling for transport (O)

6.

 Principper for rådighedsbeløb (O)

7.

 Etablering af skæve boliger (D)

8.

 Kompetenceplan 2018 (D)

9.

 Sammenhængende ungeindsats og FGU (O)

10.

 Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)

11.

 Presse (O)

12.

 Næste møde (O)

13.

 Eventuelt (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering (O)

3.

 Orientering om udvalgets budget 2018 - 2021 - Handicap og Psykiatri (O)

4.

 Økonomiopfølgning 1 2018 (B)

5.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

6.

 Udpegning til Rådet for socialt udsatte (B)

7.

 Opfølgning på beslutning om tilbagebetaling for transport (O)

8.

 Etablering af tilbud efter ny § 82 i serviceloven (D)

9.

 Genoptagelse af etablering af 6-8 skæve boliger (D)

10.

 Presse (O)

11.

 Næste møde (O)

12.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

13.

 Meddelelser (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Mødeplan 2018 for Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

3.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

4.

 Introduktion af Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt (O)

7.

 Beslutning vedr. tilbagebetaling for transport i botilbud (B)

    Til top