Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 KFT styringsproces 2017 - evaluering af effektmål (O)

5.

 Udmøntning af reduktion på idrætsarealer (B)

6.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)

7.

 Budget 2018 - Folkeoplysningsområdet (B)

8.

 Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2018 (B)

9.

 Isensteinsamlingen - Regnskab 2016 (O)

10.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner i 2018 (B)

11.

 Gratis adgang for ledsagere til handicappede til kultur- og fritidsaktiviteter - genoptaget sag (B)

12.

 Oplæg til fremme af kulturelle aktiviteter og vækst i turisme i Korsør (D)

13.

 Beslutning om anvendelse af turismemidler (B)

14.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

5.

 Kyst- og naturturisme: Genskiltning af Sjællandsleden (B)

6.

 Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

7.

 Bykontorernes økonomi (D)

8.

 Status på idrætspolitikkens implementering (O)

9.

 Selvejende haller - driftsaftale + udmøntning af ramme for 2018 (O)

10.

 Lokaletilskudsfordeling til rideklubber (B)

11.

 Regnskaber for driftstilskud over 500.000 kr. til kulturinstitutioner 2016 (O)

12.

 Forsamlingshuse - model for tilskud i perioden 2018-20 (B)

13.

 Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)

14.

 Fremtidssikring af Kongegaarden (B)

15.

 Retningslinjer for Billedskolepuljen til særlige aktiviteter (B)

16.

 Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

17.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Evaluering af bykontorerne i Skælskør og Korsør (O)

5.

 Gratis adgang for ledsagere til handicappede til kultur- og fritidsaktiviteter (B)

6.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)

7.

 Aktivitetstilskud 2017: Metal i Byen - Mini-festival efterår (B)

8.

 Korsør Fæstning: Evaluering af sommerens aktiviteter (O)

9.

 Ansøgning fra Guldagergaard om tilskud til skitseprojekt (B)

10.

 Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen (O)

11.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - tidsplan og udpegning af medlemmer (B)

12.

 Emner til pressen (B)

13.

 Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)

    Til top