Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget)

Mødeoversigt: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

4/9

  August

7/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kyst- og naturturisme - Vækst i Balance - projektstatus (O)

3.

 Orienteringssag (O)

4.

 Anmodning om optagelse af sag: Frasalg af Fjordvænget 2B, 4220 Korsør (Kindtanden) til boligformål (B)

5.

 Solvænget 4200 - Henvendelse fra Hejninge-Stillinge Lokalråd om lukning af vej for gennemkørende trafik (B)

6.

 Lokalplan 1158 4220 - tildeling af vejnavn til ny offentlig vej samt forslag til ændring af områdenavnet (B)

7.

 Lokalplan 1173 4200 - tildeling af vejnavn til ny privat fællesvej i ny udstykning (B)

8.

 Udskrivning af konkurrence om prisen Årets Landdistriktsindsats 2017 (B)

9.

 Politisk årshjul 2017 (B)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringssag (O)

3.

 Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (B)

4.

 Retningslinjer for digital infrastruktur (B)

5.

 Nedlæggelse af Den Selvejende Instituion Dansk Forsorgshistorisk Samling (B)

6.

 Ændring i administrationsgrundlag ift. gratis udlån af faciliteter (D)

7.

 Status på aktuelle Ejendomme (O)

8.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)

9.

 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)

10.

 Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B)

11.

 Optagelse af ny privat fællesvej - Sønderupsønder (B)

12.

 Nedlæggelse af ca. 70 m2 offentlig vej - Frølundevej 4220 (B)

13.

 Frølundevej 46 4220 - overkørsel (B)

14.

 Rosenkildevej 94A og 94B 4200 - Tildeling af vejnavn til ny privat fællesvej (B)

15.

 Lokalplan 1171 4200 - tildeling af vejnavn til ny privat fællesvej (B)

16.

 Slagelse Kommune - servicevejvisning til erhvervsområder (B)

17.

 Halsskovbroen - Nødvendige tiltag udover den løbende vedligehold (B)

18.

 Udvidelse af parkering og bådopbevaring ved Skælskør Amatør Sejlklub (B)

19.

 Slagelse bymidte - masterplan. Orientering om projektbeskrivelse (O)

20.

 Politisk årshjul 2017 (B)

21.

 Pressemeddelelser (B)

22.

 Eventuelt (O)

    Til top