Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

8/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)

3.

 Udmøntning af Budget 2018-2021 (B)

4.

 Servicepakker til plejecenterbeboere (B)

5.

 Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)

6.

 Anlægsregnskab mobiltelefoner (B)

7.

 Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)

8.

 Strategi for Boliger til ældre (B)

9.

 Initiativretssag - Afbureaukratisering på ældreområdet (B)

10.

 Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)

11.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2018 (B)

12.

 Tilsynspolitik 2018 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83 (B)

13.

 Vilkår og drift for Ældrerådet 2018-2021 (B)

14.

 Veteranstrategi (B)

15.

 Brugertilfredshedsundersøgelse forår 2017, genoptræning (O)

16.

 Evaluering af social- og omsorgskoordinatorfunktionen (O)

17.

 Opfølgning på sundhedsuge 41, 2017 (O)

18.

 Anbefaling til kommende udvalg (D)

19.

 Orienteringspunkter (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)

3.

 Deltagelse i Frikommuneforsøg (B)

4.

 Fremskudt visitation (D)

5.

 Orientering om sygefravær i Center for Sundhed og Ældre (O)

6.

 Anmodning om optagelse af sag - Status Skælskør Plejecenter (D)

7.

 Anmodning om optagelse af sag - Økonomiske konsekvenser af ledige boliger på Blomstergården ved borgernes tilbageflytning til Skælskør Plejecenter (D)

8.

 Orienteringspunkter (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)

3.

 Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)

4.

 Medicinadministration og - håndtering (B)

5.

 Strategi for Boliger til ældre (B)

6.

 Velfærdsteknologisk Strategi (B)

7.

 Ændring af serviceniveau ved levering af genbrugshjælpemidler (B)

8.

 Afvikling af Ældrerådsvalg i november 2017 (B)

9.

 Midler til værdig ældrepleje 2018 (B)

10.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

11.

 Tilbageflytning af borgere til Skælskør Plejecenter (O)

12.

 Orienteringspunkter (B)

13.

 Hjemmeplejen (B)

    Til top