Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Uddannelsesudvalget)

Mødeoversigt: Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning pr. november Vidtgående specialundervisning & Børn og Unge samt Handleplaner (B)

3.

 Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

4.

 Veteranstrategi (B)

5.

 Styrelsesvedtægt for skoleområdet (B)

6.

 Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (B)

7.

 Boglige talentforløb på skoleområdet (O)

8.

 Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

9.

 Punkter til kommende møder (B)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Afdækning af økonomiske og personalemæssige forhold i relation til Magleby Skolecenter, Intern skole (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Uddannelsesudvalget (B)

3.

 Styrelsesvedtægt for skoleområdet (A)

4.

 Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (A og B)

5.

 Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (A)

6.

 Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR - Puljeprojekt Socialstyrelsen (O)

7.

 Aftale om bedre veje til uddannelse og job (O)

8.

 Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

9.

 Punkter til kommende møder (B)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Overenskomst med den interne skole på Magleby Skolecenter (D)

12.

 Uddannelsesudvalget orienteres om, at samarbejdet med Magleby Skolecenter ophører (E)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Månedlig rapportering september - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede Børne- og Unge område (E)

3.

 Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)

4.

 Flytning af UngSlagelses Heltidsundervisning til Hulby Møllegård, Korsør (B)

5.

 Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen (O)

6.

 Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

7.

 Punkter til kommende møder (B)

8.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top