Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børn- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2011 - 31/03/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

28/2 28/2 2/2

  Januar

10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Beslutning om skolestruktur, styrelsesvedtægt og budgettildeling på skoleområdet i Slagelse Kommune

3.

 Beslutning om rammer for ledelses- og administrationsstruktur i folkeskolerne

4.

 Pressemeddelelser

5.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Beslutning om skolestruktur, styrelsesvedtægt og budgettildeling på skoleområdet i Slagelse Kommune

3.

 Beslutning om rammer for ledelses- og administrationsstruktur i folkeskolerne

4.

 Pressemeddelelser

5.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anbringelsesgrundlag og servicenivauer på det socialfaglige område

3.

 Orienteringssager til Børn- og Ungeudvalget

4.

 Klagevejledning til borgerne på børne, unge og familieområdet

5.

 Forventet regnskab 2010 på Børne- og familieområdet

6.

 Rammer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger til beslutning

7.

 Pilotprojekt for unge - Metodeudviklingsprojekt

8.

 Rammer for Kvalitetsrapport 2010 - 2011 for skoleområdet

9.

 Rammer for ledelses- og administrationsstruktur i folkeskolerne

10.

 Afrapportering på aktiviteter og enhedspriser på børne, unge og familieområdet

11.

 Punkter til kommende møder

12.

 Pressemeddelelser

13.

 Eventuelt

Lukket punkt

14.

 Orientering om børnesag

Lukket punkt

15.

 Orientering om børnesag

Lukket punkt

16.

 Orientering om klage

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orienteringssager til Børn- og Ungeudvalget

3.

 Principbeslutning om overflytning af "særlige tilbud" til Korsør og Slagelse

4.

 Forslag til ledelsestid

5.

 Anlægsregnsskab for Uderum og Legepladser

6.

 Frigivelse af Center for Skoles rådighedsbeløb og anlægsbevilling for budget 2011

7.

 Status projekt Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA)

8.

 Sundhedsaftale 2010-2014 - høring

9.

 Punkter til kommende møder

10.

 Pressemeddelelser

11.

 Eventuelt

Lukket punkt

12.

 Orientering om børnesag

    Til top