Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børn- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2010 - 30/09/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

26/9 6/9

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orienteringssager

3.

 Rammeaftale og takstaftale for Region Sjælland 2011

4.

 Længerevarende anbringelser

5.

 Månedsrapportering august 2010

6.

 CBUF - Status 2010

7.

 Administrativt fællesskab på dagtilbudsområdet

8.

 Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

9.

 Ændring af kriterium for lukkedage i daginstitutioner

10.

 15 måneders regel i dagplejen

11.

 Etablering af nyt 10. klassecenter

12.

 Elever, der ikke opfylder undervisningspligten

13.

 Punkter til kommende møder

14.

 Pressemeddelelser

15.

 Eventuelt

Lukket punkt

16.

 Skærpet tilsyn med opholdssted

Lukket punkt

17.

 Orientering om børne- og ungesag

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orienteringssager

3.

 Orientering om børne- og ungesager

4.

 Status på økonomien - Børn, Unge og Familieområdet

5.

 Høring af forslag til sindslidendepolitik

6.

 Principper for godkendelse af budget 2011 for private tilbud og tilsynstakst for 2011

7.

 Tilsyn med undervisningen i interne skoler ved dagbehandlingstilbud, opholdssteder og friskoler

8.

 Arbejdet med rusmiddelpolitik i forebyggelsesgrupperne på børn- og ungeområdet

9.

 Evaluering af arbejdet med pædagogiske læreplaner 2009/2010

10.

 Skolekonference og dagtilbudskonference 2010

11.

 Budgetomplacering vedrørende pædagogisk assistentelever

12.

 Udvalgets behandling af henvendelser fra bestyrelser

13.

 Repræsentant fra Ungerådet i Uddannelsesrådet

14.

 Punkter til kommende møder

15.

 Pressemeddelelser

16.

 Eventuelt

    Til top